Wszystkie artykuły

  Dotacje, darowizny, projekty 01.10.2018
  Znamy nowe wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych
  Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego publicznie zaprezentował długo wyczekiwane przez NGO wzory ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych. Mają obowiązywać najpóźniej od 29 października 2018 r. Szczegółową treść wzorów ofert, umów i sprawozdań określają załączniki nr 1─6.Wzory ofertJeśli chodzi o wzory ofert realizacji zadania publicznego ...

  Dotacje, darowizny, projekty 31.08.2018
  Poznaj obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie różnicowały pod względem obowiązków fundacje i stowarzyszenia. Teraz ich sytuacja prawna będzie taka sama. Dowiedz się, w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia powinny dostosować się do nowych regulacji. Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu ...

  Pracownicy i wolontariusze 31.08.2018
  9 nowości w systemie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, które zmuszą Cię do zmian
  Nadciągają zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystko za sprawą ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona kilka ważnych zmian dla przedstawicieli trzeciego sektora. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, co musisz przygotować teraz.Głównym ...

  Rachunkowość i podatki 30.07.2018
  Czy podatek od towarów i usług można zaliczyć do kosztów podatkowych
  Do uznania za koszt podatkowy podatku od towarów i usług nie jest wystarczające, by nie podlegał on odliczeniu. Muszą być dodatkowo spełnione warunki dotyczące zasad kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zawarte w art. 15 ust. 1 updop. Jeśli w przedstawionym przypadku tak jest, to VAT od nabytych towarów i usług niebędących środkami trwałymi należy zaksięgować ...

  Dotacje, darowizny, projekty 30.07.2018
  Upewnij się, czy poprawnie wykazujesz kwotę ryczałtową
  Czy w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać, co wchodzi w skład kwoty ryczałtowej?Przy stosowaniu kwot ryczałtowych, jako jednej z uproszczonych metod rozliczania kosztów, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład takiego typu kwoty, na przykład dotyczącej określonego zadania.Kiedy ...

  Rachunkowość i podatki 29.06.2018
  Jak ewidencjonować wpływ środków na konkretny cel
  Czy wpływ środków na konkretny cel należy ewidencjonować kasowo zarówno do celów podatkowych, jak i bilansowych? Czy na niewykorzystane środki należy też na koniec roku tworzyć rezerwę?Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zawiera szczegółowych zasad tworzenia ewidencji analitycznej lub pozabilansowej.Jednakże informacje dotyczące wpływu i wydatkowania środków z 1% ...

  Rachunkowość i podatki 29.06.2018
  Elektroniczne sprawozdania finansowe w KRS – kto musi je złożyć
  Czy organizacja pożytku publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej też ma obowiązek przesłać sprawozdanie do KRS drogą elektroniczną?Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zwolnione na mocy art. 80 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) ze składania sprawozdań finansowych do Krajowego ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Działalność odpłatna – jak ją zaprezentować w sprawozdaniu finansowym
  Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje wyodrębniać księgowo – przychody, koszty i wynik według rodzajów działalności. Jest to niezbędne też dla prezentacji w rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.Definicje rodzajów działalności zawiera ustawa o działalności pożytku publicznego, ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Jak rozliczać stowarzyszenie po uproszczeniu planu kont
  Plan kont dla stowarzyszenia powinien być domyślnie ustawiony pod specyfikę organizacji i powinien proponować jak najprostszą ewidencję kosztową. Plan kont powinien posiadać wyodrębnione konta kosztowe podzielone na: koszty działalności statutowej odpłatnej, natomiast konta przychodowe powinny być podzielone na odpowiednie rodzaje działalności stowarzyszenia.Aby uprościć plan kont, ...

  Rachunkowość i podatki 24.04.2018
  Dokumenty księgowe w projekcie unijnym są niezbędnym dowodem podczas kontroli projektu
  Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w projekcie muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji aż do 31 grudnia 2027 r. Jest to okres dwukrotnie dłuższy niż standardowy okres przechowywania dokumentacji księgowej, który wynosi zwykle pięć lat.W projektach dofinansowanych ...