Wszystkie artykuły

  Rachunkowość i podatki 30.07.2018
  Czy podatek od towarów i usług można zaliczyć do kosztów podatkowych
  Do uznania za koszt podatkowy podatku od towarów i usług nie jest wystarczające, by nie podlegał on odliczeniu. Muszą być dodatkowo spełnione warunki dotyczące zasad kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zawarte w art. 15 ust. 1 updop. Jeśli w przedstawionym przypadku tak jest, to VAT od nabytych towarów i usług niebędących środkami trwałymi należy zaksięgować ...

  Dotacje, darowizny, projekty 30.07.2018
  Upewnij się, czy poprawnie wykazujesz kwotę ryczałtową
  Czy w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać, co wchodzi w skład kwoty ryczałtowej?Przy stosowaniu kwot ryczałtowych, jako jednej z uproszczonych metod rozliczania kosztów, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład takiego typu kwoty, na przykład dotyczącej określonego zadania.Kiedy ...

  Rachunkowość i podatki 29.06.2018
  Jak ewidencjonować wpływ środków na konkretny cel
  Czy wpływ środków na konkretny cel należy ewidencjonować kasowo zarówno do celów podatkowych, jak i bilansowych? Czy na niewykorzystane środki należy też na koniec roku tworzyć rezerwę?Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zawiera szczegółowych zasad tworzenia ewidencji analitycznej lub pozabilansowej.Jednakże informacje dotyczące wpływu i wydatkowania środków z 1% ...

  Rachunkowość i podatki 29.06.2018
  Elektroniczne sprawozdania finansowe w KRS – kto musi je złożyć
  Czy organizacja pożytku publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej też ma obowiązek przesłać sprawozdanie do KRS drogą elektroniczną?Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zwolnione na mocy art. 80 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) ze składania sprawozdań finansowych do Krajowego ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Działalność odpłatna – jak ją zaprezentować w sprawozdaniu finansowym
  Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje wyodrębniać księgowo – przychody, koszty i wynik według rodzajów działalności. Jest to niezbędne też dla prezentacji w rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.Definicje rodzajów działalności zawiera ustawa o działalności pożytku publicznego, ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Jak rozliczać stowarzyszenie po uproszczeniu planu kont
  Plan kont dla stowarzyszenia powinien być domyślnie ustawiony pod specyfikę organizacji i powinien proponować jak najprostszą ewidencję kosztową. Plan kont powinien posiadać wyodrębnione konta kosztowe podzielone na: koszty działalności statutowej odpłatnej, natomiast konta przychodowe powinny być podzielone na odpowiednie rodzaje działalności stowarzyszenia.Aby uprościć plan kont, ...

  Rachunkowość i podatki 24.04.2018
  Dokumenty księgowe w projekcie unijnym są niezbędnym dowodem podczas kontroli projektu
  Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w projekcie muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji aż do 31 grudnia 2027 r. Jest to okres dwukrotnie dłuższy niż standardowy okres przechowywania dokumentacji księgowej, który wynosi zwykle pięć lat.W projektach dofinansowanych ...

  Dotacje, darowizny, projekty 24.04.2018
  Wykorzystałeś dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem? Sprawdź, co Cię czeka
  W momencie gdy naruszamy przepisy prawa oraz zapisy dokumentacji konkursowej podczas ubiegania się o dofinansowanie lub samej realizacji projektu, grozi nam ryzyko pozbawienia możliwości ubiegania się o dotację przez kilka lat. Zakaz ten przyjmuje nazwę wykluczenia. Wykluczenie obowiązuje przez czas określony i jest uregulowane przepisami krajowymi. Ubieganie się o dofinansowanie wiąże ...

  Dotacje, darowizny, projekty 26.03.2018
  Wyczekiwane przez NGO FIO już dostępne
  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich już dostępny! Obecnie do wzięcia jest blisko 60 mln zł. W konkursie FIO w 2018 roku przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). Konkurs od tego roku poprowadzi Narodowy Instytut Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.W marcu ogłoszono regulamin ...

  Rachunkowość i podatki 27.02.2018
  Przygotowujesz sprawozdanie wg załącznika nr 1? Sprawdź, czy robisz to poprawnie
  W zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany. Nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości lub uor), którą dokonano w 2016 r., wprowadziła nowy załącznik nr 6 skierowany właśnie dla takich podmiotów, ale nie jest on obowiązkowy. Kierownik jednostki może zdecydować o stosowaniu załącznika nr ...