Urządzenie piorunochronne (LPS)

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Katarzyna Włodarczyk
Data: 19-06-2017 r.

Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami.

Zawarte są one w:

  • Polskich Normach: norma PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi” oraz norma PN-IEC 60364-5-534 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami”;
  • Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stwierdzono, że:

  • budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 53 ust. 2);
  • instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 184 ust. 3).

Są cztery klasy LPS. Odpowiadają one poziomom ochrony odgromowej (LPL). Każdą klasę LPS charakteryzują:

parametry prądu pioruna,

promień toczącej się kuli, wymiar oka sieci, kąt ochronny,

typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i pomiędzy przewodami otokowymi,

odstęp izolacyjny przeciwdziałający niebezpiecznemu iskrzeniu,

minimalna długość uziomów.

Zewnętrzny LPS

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi.

W większości zewnętrzny LPS może być mocowany do poddawanego ochronie obiektu. Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą obiektów z pokryciem palnym oraz obiektów z palnymi ścianami i obszarami zagrożonymi wybuchem lub pożarem.

Izolowany zewnętrzny LPS może być również brany pod uwagę, gdy wrażliwość zawartości obiektu zobowiązuje do redukcji pola elektromagnetycznego promieniowanego przez impuls prądu pioruna płynącego w przewodzie odprowadzającym.

Naturalne elementy wykonane z materiałów przewodzących, które występują w obiekcie, mogą być użyte jako części LPS.

Zewnętrzny LPS składa się z:

  • zwodów,
  • przewodów odprowadzających,
  • uziemienia.

W artykule pt. „Urządzenie piorunochronne (LPS)” ", który opublikowaliśmy w poradniku „Instalacje elektryczne w praktyce" znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące zewnętrznych urządzeń piorunochronnych. Dowiesz się z niego również w jaki sposób rozmieszczać elementy systemu: zwodów, przewodów odprowadzających, uziemienia.
Szczegółowe omówienie powyższych tematów oraz wiele innych porad i wskazówek dotyczących projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji elektrycznych znajdziesz w poradniku "Instalacje elektryczne w praktyce"

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40475 )
Array ( [docId] => 40475 )