Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 28.09.2020
  Zakup działki pod budowę domu, jakie warunki trzeba spełnić?
  Planuję zakup działki rolno budowlanej w celu wybudowania na niej jednorodzinnego domu wolnostojącego z garażem oraz zabudowaniami gospodarczymi np. warsztatem. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie, jakie należy uzyskać pozwolenia itp.? Proces inwestycyjny, którego wynikiem jest wybudowanie domu jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego (warsztatu) można podzielić na trzy zasadnicze ...

  Prawo budowlane 28.09.2020
  Jakie będą warunki odrzucenia oferty z rażąco niską ceną od stycznia 2021 r.?
  Nowe Prawo zamówień publicznych, które będzie obowiązywało od początku 2021 r. inaczej określono zasady wskazywania rażąco niskiej ceny w postępowaniu. Różnicą w stosunku do obecnej ustawy jest to, iż wyliczając średnią arytmetyczną złożonych ofert, będą brane pod uwagę tylko oferty niepodlegające odrzuceniu z innych przyczyn (np. niezgodności z warunkami, błędów itd.). ...

  Prawo budowlane 28.09.2020
  Klasyfikacja robót budowlanych w prawie budowlanym
  Ustalenie czy dana praca ma charakter budowy, remontu <a >czy innej roboty budowlanej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na rodzaj formalności jakie trzeba spełnić przed rozpoczęciem inwestycji. Często odróżnienie poszczególnych rodzajów robót budowlanych stwarza w praktyce problemy. Z artykułu dowiesz się co jest według prawa budowlanego robotą budowlaną, a w szczególności ...

  Prawo budowlane 29.08.2020
  Jaka ochrona prawna wynika z najmu okazjonalnego lokalu?
  Najem okazjonalny jest rozwiązaniem coraz częściej wybieranym przez osoby, które chciałyby wynająć posiadany lokal. Pomaga właścicielom mieszkań chronić swoje prawa, zwłaszcza gdy wynajmujący istotnie narusza warunki umowy, np. poprzez niepłacenie uzgodnionego czynszu. W przypadku umowy najmu okazjonalnego ochrona prawna, bardziej nakierowana jest na wynajmującego. Jednakże przepisy ...

  Prawo budowlane 29.08.2020
  Jak przebiega uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?
  Uzgodnienia są formą wiążącego wpływu jednego organu na drugi. Możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania jest uzależniona od akceptacji jej treści przez organ uzgadniający. Ponieważ  uzgodnienie jest swego rodzaju ingerencją w kompetencje planistyczne organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jest ona dopuszczalna tylko w ramach i na podstawie przepisu ...

  Prawo budowlane 29.08.2020
  Odstąpienie od warunków technicznych po nowelizacji Prawa budowlanego
  Prawo budowlane dopuszcza odstępstwa od jej przepisów w sytuacji gdy inwestor nie może zrealizować swego prawa zabudowy nieruchomości, ze względu na obowiązujące regulacje. Nowelizacja ustawy, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r. wprowadza zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstw. Na czym będą one polegały i czym będą różnić się od obecnie obowiązujących przepisów? ...

  Prawo budowlane 17.07.2020
  W jakim zakresie wolno zmienić technologię określoną w dokumentacji projektowej?
  W trakcie remontu instalacji CO i CWU w budynku szkoły doszło do konieczności zmiany technologii w jakiej wykonane będą rury. Czy zmiana w dokumentacji projektowej rur wielowarstwowych (tworzywo sztuczne) PP minimum PN 16 stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie, na rury stalowe stanowi istotną zmianę umowy w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp?Bez dokładnej analizy ...

  Prawo budowlane 17.07.2020
  Legalizacja samowoli po nowelizacji Prawa budowlanego
  Nowelizacja Prawo budowlanego (która wejdzie w życie we wrześniu 2020 r.) określiła w nowym rozdziale 5a - procedurę postępowania w przypadku tzw. samowoli budowlanej, czyli rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez wymaganej decyzji pozwolenia na budowę lub wymaganego skutecznego zgłoszenia. Co tak naprawdę się zmieni i jaki wpływ będą miały wprowadzone zmiany na możliwość ...

  Prawo budowlane 17.07.2020
  Jak będzie wyglądało rozpoczęcie robót budowlanych od września 2020 r.?
  Od 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany obejmują przede wszystkim usprawnienie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zmieniają się także zasady postępowania już po uzyskaniu zgody inwestycyjnej. Ustawa spowodowała m.in., że zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, nie dotyczy wolno stojących budynków ...

  Prawo budowlane 15.05.2020
  Czy można zasiedzieć służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego?
  Zasiedzenie służebności przesyłu na urządzeniach ciepłowniczych w budynku spółdzielni, ale na gruncie należącym do gminy jest możliwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w postanowieniu z 12 września 2019 r., sygn. akt V CSK 322/18. W uzasadnieniu tego wyroku sąd w bardzo przystępny sposób wyjaśnił, co jest, a co nie jest przedmiotem zasiedzenia. Ponadto sąd wyjaśnił, czym ...