Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 06.11.2017
  Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"
  Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.„W zakresie poprawy jakości powietrza naszym priorytetem jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez lokalne kotłownie lub też rozproszone ...

  Prawo budowlane 06.11.2017
  Za mało i za drogo. Pośrednicy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o programie „Mieszkanie Plus”
  Rządowy program „Mieszkanie Plus” nie będzie miał większego wpływu na rynek nieruchomości wtórnych – uważa blisko 70 proc. pośredników. Ceny sprzedaży i wynajmu pozostaną bez zmian. Co drugi ekspert jest też zdania, że nowy pomysł nie jest w stanie odpowiedzieć na problem deficytu mieszkań w Polsce. Tak wynika z najnowszego badania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Puls ...

  Prawo budowlane 06.11.2017
  Sejmowa Komisja Infrastruktury o cyfryzacji usług projektowych
  24 października 2017 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas którego rozmawiano o możliwości cyfryzacji usług projektowych – stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w polskim budownictwie oraz kwestii najważniejszych zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ...

  Prawo budowlane 06.11.2017
  Prognozy dla rynku budowlanego - program Mieszkanie Plus rozwinie się w 2018 r.
  26 października 2017 r. w Warszawie odbyła się dwudziesta edycja Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego. Organizatorem branżowego wydarzenia byli ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, wspólnie z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa. W trakcie konferencji omawiano złożone czynniki i mierniki mające wpływ na branżę budowlanąProgram Międzynarodowej konferencji ...

  Prawo budowlane 06.11.2017
  Co z reformą planowania przestrzennego?
  W październiku odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na spotkaniu omawiano główne założenia zmian w systemie planowania przestrzennego. Głównym tematem rozmów stała się kwestia wydawania decyzji o warunkach zabudowy i związanych z tym problemów.- Potrzebujemy obszarów zintegrowanego inwestowania (OZI) i doprecyzowania kwestii wydawania decyzji o ...

  Prawo budowlane 06.11.2017
  Konsultacje publiczne projektu dotyczącego zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  Rozpoczęły się konsultacje i uzgodnienia projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Niekonstytucyjność obowiązujących regulacji w tym zakresie stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 lipca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 2 listopada 2017 r. skierowało projekt zmian do zaopiniowania. Projekt ...

  Prawo budowlane 19.09.2017
  Zmiany w ustawie o wspieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego już obowiązują
  12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.Nowelizacja przepisów jest odpowiedzią na sygnalizowane ...

  Prawo budowlane 19.09.2017
  Jak prawidłowo ocieplić budynek
  Na wszystkich etapach robót ociepleniowych konieczne jest zachowanie staranności i przestrzegania odpowiednich zasad. Dowiedz się, jak krok po kroku prawidłowo wykonać każdy z nich w systemie opartym na płytach styropianowych.Najczęściej stosowaną do ocieplania ścian zewnętrznych nowych lub remontowanych budynków jest metoda lekka mokra, określana jako metoda ETICS (dawniej metoda BSO). ...

  Prawo budowlane 19.09.2017
  Jak zablokować budowę na granicy i z jej przekroczeniem
  Budowanie na granicy lub z jej przekroczeniem może inwestora wpędzić w kłopoty dwojakiej natury: administracyjnej (wynikającej z prawa budowlanego) lub cywilnej.Po pierwsze, taka budowa w wielu przypadkach może naruszać przepisy dotyczące minimalnych odległości od granicy działki. Odległości te wynikają z przepisów wykonawczych wydanych do art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – ...

  Prawo budowlane 19.09.2017
  Co robić, gdy sąsiad odprowadza ścieki do przydrożnego rowu
  Moja działka graniczy z drogą publiczną, przy której jest wykopany rów. Właściciele sąsiedniej działki, położonej wyżej, regularnie odprowadzają nieczystości do tego rowu co zatruwa powietrze w całej okolicy nawet na długie godziny. Co mogę zrobić w takiej sytuacji, zwłaszcza jakie organy zawiadomić oraz jak zabezpieczyć dowody?Odprowadzanie ścieków bytowych (tzw. komunalnych) ...