Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 27.02.2021
  Czy do usług związanych z budowlami należy stosować kod GTU_10 w JPK_VAT?
  Pytanie: Mam pytanie odnośnie kodu GTU 10 - dostawa budynków i budowli. Działalność jest sklasyfikowana jako 25.11.Z - konstrukcja metalowa i ich części jako przeważająca działalność (firma zajmuje się sprzedażą i wynajmem szalunków), faktury są wystawiane przykładowo na podpory stropowe, dźwigary drewniane sklejki szalunkowe, płyty metalowe, głowice, itp., ale też na wynajem ...

  Prawo budowlane 27.02.2021
  Zgłoszenie budynku do 35m2, a dostęp do drogi publicznej
  Jak wygląda sprawa zgłaszania budynków do 35 m2 w kontekście dostępu do drogi publicznej. Czy jest jakiś przepis odnośnie dostępu działki do drogi publicznej? Czy zgłaszając budynek do 35 m2 muszę wykazać, że ma dostęp do drogi publicznej lub wykazać dostęp do takiej drogi poprzez działki sąsiadujące? Czy inwestor jest w ogóle prawnie zobowiązany do informowania o dostępie do ...

  Prawo budowlane 30.01.2021
  Czy usługi budowlane należy oznaczać kodem GTU w JPK_VAT?
  Firma wystawia faktury do umowy z opisem „usługa budowlana”. Czy od 1 października 2020 r. można tak nadal wystawiać faktury, czy może ze względu na nowy plik JPK_VAT,  trzeba podawać numery CN lub dodatkowe kody na fakturze? Z punktu widzenia nowych przepisów dotyczących JPK_VAT nie wprowadzono zmian do art. 106e ustawy o VAT, który wskazuje na elementy obligatoryjne faktury.Tym samym ...

  Prawo budowlane 23.01.2021
  Jaka jest wymagana powierzchnia na postawienie domów letniskowych?
  Posiadam działkę 3000 m2 i chciałbym na niej postawić domki rekreacyjne (letniskowe) na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Przeglądając Państwa portal natrafiłem na informację, że na każde 500 m2 może przypadać jeden domek. I tu zaczynają się moje wątpliwości, a mianowicie: mam ziemię IV klasy, której nie mogę podzielić, a chciałbym na niej postawić 6 domków rekreacyjnych. ...

  Prawo budowlane 31.10.2020
  Praktyczne aspekty opracowania „uchwały krajobrazowej”
  Opracowanie „uchwały krajobrazowej” nadal stanowi dla samorządów lokalnych swego rodzaju pionierskie wyzwanie. Od momentu wejścia w życie ustawy krajobrazowej opracowano 37 uchwał, co daje możliwość dokonania wstępnego przeglądu konkretnych przypadków. Prezentujemy zebrane doświadczenia oraz wskazówki dla samorządów w wybranych aspektach kształtowania krajobrazu.1. WstępPocząwszy ...

  Prawo budowlane 31.10.2020
  Kiedy słup reklamowy staje się budowlą?
  Słup reklamowy o dużych rozmiarach nie może być szyldem – musi być budowlą reklamową, na którą należy uzyskać zezwolenie, a jeżeli postawiono go w strefie, w której obowiązuje zakaz takich reklam, właściciel musi liczyć się z możliwością rozbiórki – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 2020 r. sygn. II OSK 1630/18. Spółka C. prowadziła w mieście ...

  Prawo budowlane 31.10.2020
  Nowe zasady korzystania z map geodezyjnych w procesie budowlanym
  Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, która weszła w życie 31 lipca 2020 r. zmieniła zasady korzystania z map geodezyjnych (map do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej) w procesie budowlanym. Zgodnie z nowymi przepisami tego rodzaju mapy, aby mogły zostać użyte w postępowaniu administracyjnym, muszą najpierw przejść weryfikację w starostwie. Weryfikacja jednak ...

  Prawo budowlane 23.10.2020
  Czy na zainstalowanie drugiej instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym potrzebne jest pozwolenie?
  Wykonanie dodatkowej instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku wielorodzinnym wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w przepisach szczegółowych. Konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 maja 2020 r. (sygn. akt II OSK 2925/19). Przebudowa wymagała m.in. zamontowania nowych drzwi, przeprojektowania ...

  Prawo budowlane 23.10.2020
  Kondycja firm budowanych podczas epidemii
  Polski Związek Pracodawców Budownictwa ocenia, że sytuacja branży budowlanej w czasie epidemii koronawirusa jest w miarę dobra, mimo istniejących trudności z pracownikami z Białorusi i Ukrainy. Firmy budowlane obawiają się jednak zaostrzenia polityki kredytowej i gwarancyjnej banków oraz zakładów ubezpieczeń oraz mniejszego zapotrzebowania na mieszkania i powierzchnie biurowe.W ocenie ...

  Prawo budowlane 23.10.2020
  Podatek od deszczu, czyli opłata za brak retencji
  Według projektowanych przepisów nieruchomości o powierzchni ponad 600 m², zabudowane w ponad 50%, podlegały będą opłacie za usługi wodne. W praktyce będzie ona dotyczyć wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Obniżenie progu z 3500 m² do 600 m² spowoduje zwiększenie liczby płatników tego podatku o około 2000%. Wzrosną też stawki opłat. O ile?Specustawa suszowaMinister gospodarki ...