Wzmocnienie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 31-01-2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. kontrola nad gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa jest realizowana poprzez wprowadzenie obowiązku przekazania przez starostę gospodarującego zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, informacji o zrealizowanych transakcjach do wojewody. Informacje takie podlegają następnie zamieszczeniu w ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ponadto, starostowie zobowiązani zostali do planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, które mają być akceptowane przez wojewodów. Wojewoda może wnioskować do starosty o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel wskazany we wniosku.

Przy tym od 1 stycznia 2018 r. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie prowadził ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych lub konsularnych państw obcych.

Filip Wasilewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39963 )
Array ( [docId] => 39963 )

Array ( [docId] => 39963 )