Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 19.08.2017
  Zmiany w projekcie budowlanym. Co z prawami autorskimi?
  W trakcie realizacji budowy inwestor z różnych przyczyn może być zainteresowany zmianami w projekcie budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę. Czy od autora projektu może wymagać wprowadzenia do projektu każdej zmiany? Czy bez zgody autora projektu może zlecić wprowadzenie zmian do projektu innemu projektantowi? Wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym na etapie realizacji inwestycji ...

  Prawo budowlane 19.08.2017
  Czego inspektor nadzoru powinien dopilnować w umowie z inwestorem
  Jednym z uczestników procesu budowlanego jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Podstawę jego działania na budowie stanowi umowa zawarta z inwestorem. Zobaczmy na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu się obowiązków inspektora nadzoru.Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego To czy w danym procesie budowlanym inspektor nadzoru inwestorskiego ma w ogóle występować zależy tylko i wyłącznie ...

  Prawo budowlane 19.08.2017
  Czy sąd może wstrzymać budowę z błahych przyczyn
  Prowadzenie prac przez inwestora, mimo trwającego postępowania sądowego, odbywa się na jego ryzyko, ponieważ ewentualne przywrócenie stanu poprzedniego będzie obciążać właśnie jego.Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2016 r., sygn. akt II OZ 643/16Stan faktycznySprawa dotyczyła sporu, w jaki wdała się E.K. z inwestorem budującym wielofunkcyjny budynek usługowy. ...

  Prawo budowlane 19.08.2017
  Nowe zasady mediacji w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę
  Możliwość przeprowadzenia mediacji kojarzona była dotąd z postępowaniem cywilnym, a w szczególności ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która daje możliwość skorzystania z procedury mediacji także w postępowaniu administracyjnym, ...

  Prawo budowlane 19.08.2017
  Jak wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Przepisy prawa budowlanego przyznają każdemu inwestorowi prawo zabudowy nieruchomości gruntowej. Wynika z tego uprawnienie inwestora do żądania wydania przez starostę pozwolenia na budowę. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest jednak wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodność planowanego zamierzenia budowlanego z innymi obowiązującymi przepisami ...

  Zarządzanie i administrowanie 09.08.2017
  Sprawdź, jak się bronić przed gołębiami niszczącymi elewację budynku
  Ptaki przebywające na budynku stanowią duży problem dla administratorów, gdyż psują elewację. Jeśli to również Twoje zmartwienie nasz ekspert podpowie Ci, jakie możesz w tej sytuacji podąć kroki.Główną przyczyną dlaczego ptaki upodobały sobie dany budynek jest przede wszystkim stworzenie im do tego warunków poprzez ich dokarmianie okruchami chleba, resztami jedzenia.Zamontuj specjalne ...

  Zarządzanie i administrowanie 09.08.2017
  Udzielanie informacji publicznej – czy jest obowiązkiem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej gwarantuje każdemu dostęp do informacji, która ma charakter publiczny. Sprawdź, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe muszą na podstawie tej ustawy udostępniać dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami.Nie tylko właściciele lokali chcieliby zapoznać się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania swojej spółdzielni czy wspólnoty ...

  Zarządzanie i administrowanie 09.08.2017
  Upewnij się, kto ponosi koszty konserwacji domofonu
  Dziś praktycznie prawie każdy budynek wielorodzinny został wyposażony w mniej lub bardziej zaawansowany system domofonowy. Zasadność takiej instalacji jest bezsporna, natomiast problemy mogą pojawić się w kwestii ponoszenia kosztów jej naprawy. Czy instalacja domofonowa stanowi element nieruchomości wspólnej razem z domofonami znajdującymi się w lokalach? Czy jednak to właściciele ...

  Zarządzanie i administrowanie 09.08.2017
  Co zrobić, gdy właściciel lokalu zajmuje bez tytułu prawnego piwnicę
  Ustawa o własności lokali (uwl) nie precyzuje zasad korzystania przez właścicieli z nieruchomości wspólnej, a w szczególności z pomieszczeń wchodzących w jej skład, jednak takie reguły kształtuje orzecznictwo. Zapoznaj się z pięcioma najważniejszymi zasadami zanim przystąpisz do regulowania korzystania z takich pomieszczeń, do których zalicza się m.in. piwnica. Powinieneś je poznać, ...

  Zarządzanie i administrowanie 09.08.2017
  Dowiedz się, kiedy warto korzystać z pomocy prawnika we wspólnocie mieszkaniowej
  Często zarządy w przypadku formułowania pism, które nie stanowią trudności w przygotowywaniu, rezygnują z korzystania z usług prawnika. Zdarza się również tak, że decydują się sporządzić np. umowę we własnym zakresie, ponieważ nie chcą ponieść dość wysokich kosztów porady prawnej. Takie myślenie nie zawsze jest dobre dla wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ koszty będące ...