Odłączenie od spółdzielni na podstawie uchwały jej członków

Data: 12-10-2017 r.

W budynkach spółdzielni mieszkaniowych, mimo ustanowienia odrębnej własności lokali, często nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali, z zebraniami właścicieli i podejmowanymi uchwałami oraz wybieranym przez właścicieli zarządem. Taka wspólnota działa bowiem na podstawie reguł prawa spółdzielczego.

Wspólnota ta nie podejmuje więc uchwał, poza jednym wyjątkiem, jakim jest uchwałą o „odłączeniu” się od spółdzielni mieszkaniowej.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest w takich wspólnotach tylko jednym ze współwłaścicieli. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest bowiem wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony w rozumieniu ustawy o własności lokali, nawet jeżeli właściciele lokali nie są członkami tej spółdzielni.

Na czym polega prawo do odłączenia od spółdzielni

Pierwsza możliwość odłączenia powstaje, gdy większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, podejmie uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, tzw. uchwała o odłączeniu się od spółdzielni. Od tego momentu przestają ich dopiero obowiązywać prawa spółdzielcze.

Uchwała właścicieli lokali

Zebranie w tej sprawie powinien zwołać zarząd spółdzielni. Jeżeli właściciele nie zdecydują się na podjęcie wyżej opisanej uchwały lub uchwała nie uzyska większości głosów, wówczas dopiero stosuje się automatycznie zasady określone w ustawie o własności lokali, czyli z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu w nieruchomości powstaje wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy o własności lokali.

Zarząd spółdzielni i wspólnoty

Spółdzielnia sprawuje zarząd w formie zarządu powierzonego. Zarząd ten jest jedną z form zarządu przewidzianą w ustawie o własności lokali, zatem samo podjęcie uchwały „o odłączeniu się” od spółdzielni mieszkaniowej spowoduje powstanie wspólnoty mieszkaniowej, ale zarząd takiej wspólnoty nadal sprawować będzie spółdzielnia mieszkaniowa. Jeżeli właściciele lokali chcieliby ten stan zmienić, muszą podjąć uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza.

Z orzecznictwa …

Po podjęciu uchwały o odłączeniu się od spółdzielni wspólnota mieszkaniowa (na tym samym lub kolejnym zebraniu) może podjąć w obecności notariusza uchwałę o odwołaniu zarządu w osobie spółdzielni i na przykład o wyborze nowego zarządu. Od tego momentu w danej wspólnocie mieszkaniowej będzie działał zarząd wybierany.

Uchwała Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt III CZP 129/08.

Paweł Puch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40755 )
Array ( [docId] => 40755 )