Upewnij się, co oznacza w praktyce prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu

Data: 31-05-2017 r.

Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku każdemu z właścicieli lokali w tym budynku, przysługuje prawo wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu i nakazanie jego opróżnienia.

Poznaj prawa właściciela lokalu

To właściciele lokali są członkami wspólnoty mieszkaniowej, a zatem to oni wykonują prawa i to na nich spoczywają obowiązki związane z danym lokalem. To właściciel lokalu ma zatem obowiązek ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ale też tylko jemu przysługuje prawo głosu w głosowaniu nad uchwałami. Tylko właścicielowi też przysługuje prawo kontroli zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Właściciel samodzielnego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej w ramach przysługującego mu prawa własności ma prawo bez porozumienia z innymi właścicielami i nie informując zarządu, wynająć swój lokal. Samo wynajęcie lokalu osobie trzeciej nie zmienia jednak nic w kwestii ani praw, ani obowiązków właściciela we wspólnocie mieszkaniowej.To nadal właściciel jest obowiązany na przykład do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Nawet jeżeli zaliczki na pokrycie tych kosztów wpłaca bezpośrednio najemca, nie robi tego we własnym imieniu, tylko w imieniu właściciela.

W przypadku gdyby najemca przestał płacić zaliczki, do płacenia których zobowiązał się w umowie z właścicielem, to wspólnota nie dochodzi ich od najemcy, tylko od właściciela.

Jakie są prawa i obowiązki najemcy lokalu

Wynajęcie lokalu nie wpływa też na prawa właściciela, bo to nadal on wykonuje prawo głosu we wspólnocie mieszkaniowej i to nadal tylko jemu przysługuje prawo kontroli zarządu.

Ważne: Aby najemca mógł brać udział w głosowaniu nad uchwałami i mógł wykonywać inne prawa przysługujące właścicielowi wynajmowanego lokalu, musi uzyskać od właścicieli pełnomocnictwo określonej treści. Jednak pełnomocnictwo nie daje najemcy praw przysługujących właścicielowi, a tylko najemca ma prawo wykonywać te prawa w imieniu właściciela.

Zatem dana osoba, która jest najemcą, nie występuje na przykład na zebraniu właścicieli lokali jako najemca danego lokalu, ale jako pełnomocnik właściciela na podstawie okazanego pełnomocnictwa.

Jeżeli najemca nie dysponuje pełnomocnictwem od właściciela lub pełnomocnictwo nie upoważnia go do dokonania określonej czynności, to zarząd powinien odmówić tej osobie dokonania określonej czynności.

Sprawdź, kto może wytoczyć powództwo o rozwiązanie najmu

Jeżeli najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku każdemu z właścicieli lokali w tym budynku, przysługuje prawo wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu i nakazanie jego opróżnienia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40422 )
Array ( [docId] => 40422 )

Array ( [docId] => 40422 )