Wszystkie artykuły

  Zarządzanie i administrowanie 19.03.2018
  Poznaj cztery istotne zmiany dla zarządców w prawie budowlanym w 2018 roku
  1 stycznia 2018 r. doczekaliśmy się nowości w szeroko rozumianym prawie budowlanym. Sprawdź, jakich.Zmiany dotyczące budynków na granicy działkiOd nowego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, które powinny spełniać budynki oraz ich usytuowanie. W zasadach projektowania budynków wprowadzono zmiany dotyczące budynków na granicy działki, ...

  Zarządzanie i administrowanie 19.03.2018
  Upewnij się, jakie uprawnienia ma rada nadzorcza
  Funkcje kontrolne i nadzorcze są zasadniczym i najbardziej charakterystycznym przedmiotem działania rady nadzorczej. Dowiedz się, czy można powierzyć jej także inne uprawnienia jak np. określanie zasad naliczania opłat eksploatacyjnych.Rada nadzorcza może zmienić treść umowy o pracę z członkiem zarząduKonieczność reprezentowania spółdzielni przez radę nadzorczą a nie zarząd dotyczy ...

  Zarządzanie i administrowanie 15.03.2018
  Dowiedz się, kiedy jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej
  Samowola budowlana powstaje w chwili rozpoczęcia budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę Sprawdź, kiedy jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej, a kiedy zostanie wydany nakaz rozbiórki.Co to jest legalizacja samowoliZa samowolę budowlaną uważa się, w świetle przepisów prawa budowlanego, wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia ...

  Zarządzanie i administrowanie 15.03.2018
  Sprawdź, co zmieni RODO 2018 w życiu zarządców nieruchomości
  Już od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie stosowane ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Zobacz, co to zmieni w funkcjonowaniu zarządców nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.Co się zmieniaParlament Europejski uchwalił 14 kwietnia 2016 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ...

  Zarządzanie i administrowanie 15.03.2018
  Co możesz zrobić, gdy jesteś obrażany w sieci
  Przeglądając internetowe forum dla zarządców, znalazłeś obraźliwą nieprawdziwą informację na swój temat? Sprawdź, co możesz w takiej sytuacji zrobić.Najprostszym sposobem jest zgłoszenie żądania usunięcia treści naruszających dobre imię do podmiotu udostępniającego zasoby systemu teleinformatycznego (czyli administratorów stron i usług) w celu przechowywania danych przez usługobiorcę. ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Upewnij się, jak zadbać o właściwe odśnieżanie budynku
  Właściwe utrzymanie budynku należy do podstawowych obowiązków ich właścicieli czy zarządców, którym powierzono ich administrowanie. Dowiedz się, kto powinien usunąć śnieg zalegający na chodnikach i dachu oraz jak rozstrzygnąć kto odpowiada za odśnieżanie jakiej części nieruchomości wspólnej.Najistotniejsze przepisy obejmujące poruszoną w tym opracowaniu tematykę znajdują ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Poznaj skutki złamania zakazu konkurencji przez członka rady nadzorczej
  Członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni. Dowiedz się, jaka jest definicja działalności konkurencyjnej oraz co grozi członkowi rady nadzorczej za naruszenie zakazu konkurencji.Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo spółdzielcze członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Upewnij się, komu wolno korzystać z miejsc postojowych na osiedlowym parkingu
  W związku ze zbyt dużą liczbą samochodów w stosunku do miejsc parkingowych na osiedlach, wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując rozwiązać ten problem. Niestety, większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż, jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnota nie może stosować sankcji.Jak unormować zasady korzystania z parkinguJak zatem ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Kto ma prawo do przydomowego ogródka
  Wspólnoty mieszkaniowe niejednokrotnie mają problem z nietypowymi uprawnieniami właścicieli, takimi jak np. prawo do ogródka. Zarządzając nieruchomościami, warto więc znać zasady, na jakich zapewnia się prawo do korzystania z nich oraz jakie to niesie skutki dla wspólnoty mieszkaniowej.We wspólnotach mieszkaniowych do lokali na parterze budynku mogą przynależeć ogródki. Zwykle zajmują ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  W jaki sposób należy przygotowywać propozycje planu remontów
  Koniec roku to dobra pora, aby dopinać prace prowadzone nad przygotowaniem planu remontów na przyszły rok, celem przedstawienia go wspólnocie mieszkaniowej do zatwierdzenia. Kiedy należy przedstawić plan remontówZgodnie z ustawą o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa powinna w pierwszym kwartale każdego roku poinformować właścicieli lokali o terminie zebrania, na którym zarządzający ...