Wszystkie artykuły

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Upewnij się, jak zadbać o właściwe odśnieżanie budynku
  Właściwe utrzymanie budynku należy do podstawowych obowiązków ich właścicieli czy zarządców, którym powierzono ich administrowanie. Dowiedz się, kto powinien usunąć śnieg zalegający na chodnikach i dachu oraz jak rozstrzygnąć kto odpowiada za odśnieżanie jakiej części nieruchomości wspólnej.Najistotniejsze przepisy obejmujące poruszoną w tym opracowaniu tematykę znajdują ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Poznaj skutki złamania zakazu konkurencji przez członka rady nadzorczej
  Członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni. Dowiedz się, jaka jest definicja działalności konkurencyjnej oraz co grozi członkowi rady nadzorczej za naruszenie zakazu konkurencji.Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo spółdzielcze członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Upewnij się, komu wolno korzystać z miejsc postojowych na osiedlowym parkingu
  W związku ze zbyt dużą liczbą samochodów w stosunku do miejsc parkingowych na osiedlach, wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując rozwiązać ten problem. Niestety, większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż, jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnota nie może stosować sankcji.Jak unormować zasady korzystania z parkinguJak zatem ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  Kto ma prawo do przydomowego ogródka
  Wspólnoty mieszkaniowe niejednokrotnie mają problem z nietypowymi uprawnieniami właścicieli, takimi jak np. prawo do ogródka. Zarządzając nieruchomościami, warto więc znać zasady, na jakich zapewnia się prawo do korzystania z nich oraz jakie to niesie skutki dla wspólnoty mieszkaniowej.We wspólnotach mieszkaniowych do lokali na parterze budynku mogą przynależeć ogródki. Zwykle zajmują ...

  Zarządzanie i administrowanie 07.12.2017
  W jaki sposób należy przygotowywać propozycje planu remontów
  Koniec roku to dobra pora, aby dopinać prace prowadzone nad przygotowaniem planu remontów na przyszły rok, celem przedstawienia go wspólnocie mieszkaniowej do zatwierdzenia. Kiedy należy przedstawić plan remontówZgodnie z ustawą o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa powinna w pierwszym kwartale każdego roku poinformować właścicieli lokali o terminie zebrania, na którym zarządzający ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Odłączenie od spółdzielni na podstawie uchwały jej członków
  W budynkach spółdzielni mieszkaniowych, mimo ustanowienia odrębnej własności lokali, często nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali, z zebraniami właścicieli i podejmowanymi uchwałami oraz wybieranym przez właścicieli zarządem. Taka wspólnota działa bowiem na podstawie reguł prawa spółdzielczego. Wspólnota ta nie podejmuje więc ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Likwidacja spółdzielni na podstawie uchwały jej członków
  Istnieją różne przyczyny likwidacji spółdzielni. Jedną z nich jest decyzja członków spółdzielnie o jej likwidacji, która zapada w drodze stosownej uchwały.Proces likwidacji spółdzielni regulują przepisy ustawy  Prawo spółdzielcze (dalej: ups) oraz ustawy z o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: usm). Spółdzielnia mieszkaniowa jest powoływana do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Jak właściciele lokali powinni podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu
  Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Jakie są zasady podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową?
  Decyzje właścicieli lokali zapadają w formie uchwał. Uchwały te mają decydujące znaczenie przy określaniu zasad funkcjonowania wspólnoty. Zarząd jako quasi-organ wspólnoty jest związany decyzjami podejmowanymi przez członków wspólnoty. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami podejmowania przez właścicieli lokali uchwał w sprawie nieruchomości wspólnej. Elementy uchwałyUchwała ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.09.2017
  Upewnij się, czy potrzebujesz pozwolenia na zbudowanie studni chłonnej
  Zarządcy nieruchomości napotykają na spore trudności w przypadku budowy studni chłonnych na posesji, którą zarządzają. Zyskaj odpowiedzi na pytania: czy studnia chłonna jest urządzeniem wodnym oraz czy na jej budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.Uzyskaj zgodę właścicieli lokali Zarządca nieruchomości może zbudować studnię chłonną. Warto w tym miejscu wskazać, że do podjęcia ...