Jak działa Europejski System Handlu Emisjami ETS

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 28-08-2012 r.

Wprowadzenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami ETS to milowy krok naprzód w regulacji międzynarodowego rynku zezwoleń na handel emisjami dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które są efektem ubocznym produkcji przemysłowej. System – działający w oparciu o mechanizmy zdefiniowane Protokołem z Kioto – ruszył na początku stycznia 2005 roku.

Europejski System Handlu Emisjami ETS ma szczególnie istotne znacznie z punktu widzenia ochrony środowiska i walki z postępującymi zmianami klimatycznymi. Chodzi tutaj przede wszystkim o działania, których celem jest odpowiednie ograniczenie, a jednocześnie kontrola nad wytwarzanymi w procesie produkcyjnym gazami cieplarnianymi, w tym związkami dwutlenku węgla.

Elementem ograniczającym ogólny przyrost zanieczyszczeń w atmosferze jest możliwość handlu i wymiany limitów na emisję CO2 i innych gazów między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo efektywne przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym i jednocześnie chroni środowisko naturalne.

ETS spełnia również bardzo ważną rolę w kreowaniu i umacnianiu działań proekologicznych, które w obszarze przemysłu dają coraz lepsze efekty w postaci nowych technologii, nastawionych przede wszystkim na niskie wytwarzanie szkodliwych gazów.

 

Oczywiście nie możemy zapominać, że obowiązek wywiązania się z limitów, jakie narzuca system, wymaga – w ramach wymiany handlowej emisjami – zakupu bądź ich sprzedaży na rynku. A to dla wielu firm, szczególnie tych, które przekraczają limity, wiąże się z koniecznością dosyć kosztownych inwestycji w odpowiednie zwiększenie swojego potencjału emisyjnego.

Choć z drugiej strony, taka właśnie sytuacja powinna zdecydowanie mobilizować do – wspomnianych już wcześniej - działań w rozbudowę czystych ekologicznie i przyjaznych środowisku instalacji przemysłowych.

Krzysztof Pączkowski


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24587 )
Array ( [docId] => 24587 )