Opłaty środowiskowe w gospodarce odpadowej – kto musi je uiszczać

Autor: Agnieszka Świerczewska-Opłocka
Data: 17-02-2016 r.

Zasadniczo opłata za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do odpadów dotyczy zarządzających składowiskiem. Jednak może się zdarzyć, że będzie ją musiał uiścić także wytwórca odpadów.

Do 31 marca 2016 r. podmioty korzystające ze środowiska muszą uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok oraz złożyć do urzędu marszałkowskiego informację o zakresie korzystania ze środowiska. O tym, kto jest korzystającym z środowiska w gospodarce odpadowej decydują często braki formalne.

W przypadku składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska jest posiadacz odpadów. Przez posiadacza odpadów należy rozumieć wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Opłata za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do odpadów dotyczy głównie zarządzających składowiskiem. Nalicza się ją wg stawek przewidzianych dla różnych rodzajów odpadów. Ale opłata za składowanie odpadów może dotyczyć również wytwórcy odpadów. Jeżeli podmiot nie ma uregulowanego stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami, tzn. nie ma pozwolenia na wytwarzanie odpadów, mimo że powinien, a magazynuje odpady (gromadzi odpady przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem), to wnosi opłaty podwyższone za każdą dobę składowania. Magazynując wytworzone w instalacji odpady bez wymaganego pozwolenia, w świetle prawa składuje je, nie posiadając do tego uprawnień.

Jeżeli odpady zostały przekazane podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów), podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot, który przekazał te odpady.

Jeżeli odpady przekazane są podmiotowi nieposiadającemu stosownych zezwoleń przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot, któremu zostały przekazane odpady.

Agnieszka Świerczewska-Opłocka, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie doradczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38582 )
Array ( [docId] => 38582 )

Array ( [docId] => 38582 )