Podstawowa charakterystyka odpadów

Autor: Bartłomiej Matysiak
Data: 01-02-2016 r.

Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie nimi. Charakterystyka przygotowywana jest tylko w momencie kierowania odpadów do składowania na składowisko odpadów. Wyjątek stanowią odpady komunalne, dla których charakterystykę przygotowuje podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podstawowa charakterystyka odpadów powinna zawierać następujące informacje:

 
 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

 2. rodzaj odpadów;

 3. syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty;

 4. oświadczenie o braku wśród odpadów kierowanych na składowisko, odpadów objętych zakazem składowania, do których należą m.in. następujące odpady:

 • występujące w postaci ciekłej, w tym odpady zawierające wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów;

 • o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych;

 • zakaźne medyczne i zakaźne weterynaryjne;

 • powstające w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane;

 • opony i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;

 • ulegające biodegradacji selektywnie zebrane;

 1. opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów oraz sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane;

 2. opis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz ich zapach;

 3. wykaz właściwości, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy (np. wybuchowe, utleniające, łatwopalne, drażniące, zakaźne, ekotoksyczne i inne), w odniesieniu do odpadów, które mogą zostać przekwalifikowane na odpady inne niż niebezpieczne;

 4. wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą być składowane po przeprowadzeniu badań, zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów;

 5. oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów;

 6. podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności.

Bartłomiej Matysiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38526 )
Array ( [docId] => 38526 )

Array ( [docId] => 38526 )