Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 06.09.2017
  Czy trzeba mieć zezwolenie na prasowanie odpadów z papieru i tektury?
  Niepotrzebne kartony często zajmują dużo miejsca w budynkach firm. Nie zawsze jest możliwość przekazywania ich w krótkich odstępach czasu, często firmy gromadzą je dłużej by uzbierać większą ilość i przekazać uprawnionej firmie. Dobrym sposobem na zmniejszenie ich objętości jest prasowanie. Czy do tego celu potrzebne będzie zezwolenie na przetwarzanie odpadów?Belowanie wytworzonych ...

  Gospodarka odpadami 16.08.2017
  Kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów – czy zawsze jest konieczna
  Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów (oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie) WIOŚ przeprowadza kontrolę instalacji, żeby sprawdzić, czy spełnione są wszystkie wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Czy można uniknąć kontroli i co zrobić, jeśli WIOŚ uzna, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań?Z wnioskiem o przeprowadzenie ...

  Gospodarka odpadami 16.08.2017
  Przywileje związane z nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów
  Nieprofesjonalne zbieranie odpadów może prowadzić podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami. Podpowiadamy, jakie odpady można w ten sposób zbierać oraz jakie przywileje ma taki podmiot. W ramach nieprofesjonalnego zbierania odpadów można zbierać odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, leki ...

  Gospodarka odpadami 09.08.2017
  Odpady z gwiazdką czy bez – zasady klasyfikacji
  Niektóre odpady można zaklasyfikować w ewidencji zarówno jako niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W katalogu odpadów występują z gwiazdką oraz bez gwiazdki. Co decyduje o poprawnym wyborze kodu? Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju, z uwzględnieniem: źródeł ich powstania, właściwości powodujących, ...

  Gospodarka odpadami 09.08.2017
  Jak długo trwa proces uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?
  Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów trzeba złożyć co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności, bo tyle może potrwać proces jego wydania. Czy proces ten może się przedłużyć i czy można interweniować jeśli urząd przeciąga sprawę? Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest potrzebne jeśli w związku z eksploatacją instalacji wytwarzanych jest więcej niż ...

  Gospodarka odpadami 02.08.2017
  Opakowania po surowcach i półproduktach – co z nimi zrobić
  Odpady opakowaniowe wytwarzane podczas rozpakowywania zakupionych towarów są najczęściej wykonane z materiałów, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane stają się wartościowym surowcem. Z odzyskanych surowców powstaną nowe, używane przez nas wyroby, m.in. doniczki, kubeczki, a nawet meble czy ubrania. Jak zatem z nimi postępować? W myśl art. 16 ustawy o odpadach gospodarkę ...

  Gospodarka odpadami 26.07.2017
  Jak zabezpieczyć się przed współpracą z nieuczciwym odbiorą odpadów
  Wydawać by się mogło że przedsiębiorca, który wytworzył odpady, następnie przekazał je odbiorcy i ma na to potwierdzenie na KPO pozbył się problemu na zawsze. Jednak zgodnie z prawem nie do końca spełnił swoje obowiązki. Dlaczego?Oprócz aspektów ekonomicznych ważnym czynnikiem jest wybór uprawnionego odbiorcy, a następnie potwierdzenie warunków współpracy w podpisanej obustronnie ...

  Gospodarka odpadami 21.06.2017
  Będą kary za nieprzeprowadzenie audytu w branży opakowaniowej
  Firmy, które prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, powinny do 30 kwietnia 2017 r. przeprowadzić audyt zewnętrzny. Jeśli tego nie zrobiły, prawdopodobnie ujdzie im to na sucho. Jednak od 2018 r. nie będą już bezkarne.  Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczy prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów ...

  Gospodarka odpadami 21.06.2017
  Kompost z odpadów spożywczych – dowiedz się, czy warto wybrać tę metodę przetwarzania
  Zakłady przetwórstwa spożywczego w procesie produkcyjnym wytwarzają odpady o charakterze biodegradowalnym, które muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. Czy przekazanie ich uprawnionej firmie to jedyne rozwiązanie?Odpady z przetwórstwa spożywczego można przekazać firmie, która ma zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów. Nie jest to jednak jedyna dostępna opcja pozbycia się takich ...

  Gospodarka odpadami 21.06.2017
  Nowelizacja KPA – sześć zmian, które przyspieszą uzyskanie decyzji odpadowych
  Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), której celem jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców. Pozytywne dla firm zmiany dotyczą m.in. wydawania decyzji administracyjnych, w tym również tych dotyczących gospodarowania odpadami. Co zyskasz dzięki temu?Celem nowelizacji KPA było przede wszystkim: przyspieszenie postępowań ...