Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 21.06.2017
  Nowelizacja KPA – sześć zmian, które przyspieszą uzyskanie decyzji odpadowych
  Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), której celem jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców. Pozytywne dla firm zmiany dotyczą m.in. wydawania decyzji administracyjnych, w tym również tych dotyczących gospodarowania odpadami. Co zyskasz dzięki temu?Celem nowelizacji KPA było przede wszystkim: przyspieszenie postępowań ...

  Gospodarka odpadami 07.06.2017
  Wszystko, co musisz wiedzieć o audycie zewnętrznym w branży zsee
  Do 30 kwietnia 2018 r. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakłady przetwarzania zsee muszą przeprowadzić audyt zewnętrzny za 2017 rok. To nowy obowiązek, dlatego podpowiadamy, jak się do niego przygotować i jak powinien przebiegać taki audyt.Kwestie związane z koniecznością przeprowadzenia audytu zewnętrznego reguluje rozdział 9 ustawy o zużytym sprzęcie ...

  Gospodarka odpadami 31.05.2017
  Dowiedz się, kiedy możesz odroczyć karę nałożoną przez WIOŚ
  Jeśli firma dostała karę od WIOŚ, może się jeszcze bronić. Taką karę można skutecznie odroczyć i znacznie obniżyć jej wysokość. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Jakie?Karę nałożoną przez WIOŚ można odroczyć tylko wtedy, gdy przedsiębiorca realizuje przedsięwzięcie proekologiczne, którego celem jest usunięcie przyczyny wymierzenia kary pieniężnej. Żeby odroczyć ...

  Gospodarka odpadami 24.05.2017
  Sklepy spożywcze zapłacą za wytwarzanie odpadów
  Trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma wprowadzić nowe obowiązki na sprzedawców żywności. Jednym z nich będzie konieczność wnoszenia opłaty za wytworzone odpady spożywcze.Opłata ma być uiszczana za wytworzone odpady, określone jako: „Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia” (kod odpadu: 16 03 80). Wysokość ...

  Gospodarka odpadami 17.05.2017
  Przewóz olejów odpadowych tylko po zgłoszeniu do rejestru
  Dnia 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wprowadziła ona nowe wymagania dotyczące przewozu drogowego towarów wrażliwych (czyli m.in. olejów odpadowych). Jak wygląda teraz taka procedura? Zgodnie z przepisami ustawy towarami wrażliwymi są: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty ...

  Gospodarka odpadami 10.05.2017
  Gmina może sprawdzić, czy firmy legalnie pozbywają się odpadów
  To, że gmina nie podjęła uchwały o odbieraniu śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, nie znaczy, iż właściciele tych nieruchomości mogą postępować z odpadami według własnego uznania. Jak gmina może sprawdzić, czy przedsiębiorca nie łamie prawa w tym zakresie?Przede wszystkim przedsiębiorcy czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które nie zostały objęte gminnym ...

  Gospodarka odpadami 26.04.2017
  Utrata statusu opadów – korzyści dla przedsiębiorcy
  Zgodnie z przepisami dyrektywy nr 2008/98/WE dla niektórych rodzajów złomu, złomu miedzi i stłuczki szklanej można przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadów. Podpowiadamy, dlaczego warto rozważyć taką opcję i jakie warunki muszą być spełnione, by skorzystać z tego rozwiązania. Procedura utraty statusu odpadów została opisana w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie ...

  Gospodarka odpadami 19.04.2017
  Czas na weryfikację zezwoleń na zbieranie zsee
  Firmy, które posiadają zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie zsee, powinny zweryfikować, czy te decyzje są na pewno dostosowane do przepisów ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jeśli nie, powinny je wymienić na nowe do 31 grudnia 2017 r. Dlaczego? Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie ...

  Gospodarka odpadami 05.04.2017
  Czy warto zlecić napisanie wniosku o wydanie zezwolenia odpadowego?
  Poprawne przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów zwiększa szanse na uzyskanie tej decyzji. Pomocą w tej kwestii służą firmy doradcze. Czy warto jednak całkowicie zdać się na ich usługi, nie ingerując w treść wniosku?Jeśli przedsiębiorca chce być pewny, że wniosek zostanie stworzony poprawnie (a nie ma doświadczenia w opracowaniu tego typu ...

  Gospodarka odpadami 28.03.2017
  Czy pozostałości z procesu produkcyjnego to odpady czy może produkty uboczne?
  Jeżeli po wyprodukowaniu jakiś przedmiot nie spełnia ustalonych wymagań (np. jest uszkodzony, zarysowany lub stłuczony), nie trzeba go traktować jako odpadu. Można go zawrócić do procesu produkcyjnego, czyli zastosować tzw. recykling wewnętrzny. Na początek wyjaśnijmy sobie różnice pomiędzy odpadem a produktem ubocznym. Ustawa o odpadach definiuje produkt uboczny jako przedmiot lub ...