Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 28.08.2012
  Jak działa Europejski System Handlu Emisjami ETS
  Wprowadzenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami ETS to milowy krok naprzód w regulacji międzynarodowego rynku zezwoleń na handel emisjami dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które są efektem ubocznym produkcji przemysłowej. System – działający w oparciu o mechanizmy zdefiniowane Protokołem z Kioto – ruszył na początku stycznia 2005 roku. Europejski System Handlu Emisjami ...

  Gospodarka odpadami 23.07.2012
  Co to jest opłata produktowa
  Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.Kto podlega obowiązkowi zapewnienia ...