Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 22.03.2017
  Ostatni dzwonek, by rozliczyć się za korzystanie ze środowiska!
  Opłatę za korzystanie ze środowiska muszą wnosić zarówno duże firmy, np. takie, które eksploatują instalację powodującą emisję technologiczną, pobierają wodę i posiadają flotę samochodów, jak również podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie wykorzystywany jest jeden samochód służbowy.Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie ...

  Gospodarka odpadami 08.03.2017
  Nie zdążyłeś przekazać odpadów w 2016 r.? Sprawdź, jak to ująć w sprawozdaniu
  Wydawałoby się, że jeśli podmiot prowadził ewidencję odpadów przez cały rok i ma karty przekazania odpadów, to bez problemu sporządzi sprawozdanie odzwierciedlające stan rzeczywisty w zakresie gospodarki odpadami w firmie. Niestety, problem może się pojawić, jeśli okaże się, że w firmie zalegają odpady wytworzone w 2016 r. (i które powinny być zaliczone do odpadów wytworzonych ...

  Gospodarka odpadami 01.03.2017
  Kary za brak sieci zbierania pojazdów dopiero od 2018 roku
  Przedsiębiorcy, którzy nie utworzyli w 2016 roku wymaganej sieci zbierania pojazdów, mogą odetchnąć z ulgą. W tym roku nie zapłacą kary za to zaniedbanie. Skąd ta pobłażliwość?Zgodnie z przepisami ustawy z o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy, którzy wprowadzają więcej niż 1000 pojazdów rocznie, muszą utworzyć sieć zbierania pojazdów złożoną z ...

  Gospodarka odpadami 22.02.2017
  Zbiorcze KPO pod znakiem zapytania
  Trwają prace nad projektem nowej ustawy o odpadach. Jeśli zostanie uchwalona, przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów. Jakich? Artykuł 1 pkt 11 projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach mówi o tym, że kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady, musi posiadać kartę przekazania odpadów w formie wydruku papierowego lub w postaci ...

  Gospodarka odpadami 01.02.2017
  Nowe zasady obliczania poziomu recyklingu niektórych odpadów komunalnych
  Firmy, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, będą musiały obliczać osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych według nowych zasad.Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu ...

  Gospodarka odpadami 01.02.2017
  Uwaga! Są nowe wzory zaświadczeń dotyczących zsee
  Do 28 lutego 2017 r. prowadzący zakłady przetwarzania zsee oraz prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku tego sprzętu muszą wydać odpowiednim podmiotom zaświadczenia dotyczące gospodarki zsee. W tym roku obowiązują nowe wzory tych zaświadczeń. Prowadzący zakład przetwarzania musi wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, ...

  Gospodarka odpadami 01.02.2017
  Wymieniasz oświetlenie w firmie? Sprawdź, komu przekazać zużyte lampy
  Stare świetlówki zaliczają się do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest kilka sposobów ich zagospodarowania, a to, który wybrać i jak zaklasyfikować takie odpady, zależy przede wszystkim od przeznaczenia źródeł światła. Źródła światła, zwane potocznie świetlówkami, w większości przypadków będą zaliczały się do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw ...

  Gospodarka odpadami 11.01.2017
  Na jakie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy w 2017 roku
  Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadziła ona uproszczenia również na gruncie przepisów ochrony środowiska. Dowiedz się, czy Ty też na tym skorzystasz. Najważniejsza zmiana dotyczy składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego. Do tej pory przedsiębiorcy musieli składać ...

  Gospodarka odpadami 21.12.2016
  Za składowanie odpadów komunalnych zapłacimy 2 razy więcej
  Resort środowiska chce podwyższyć stawki opłat za składowanie odpadów. Według założeń stawka za składowanie odpadów komunalnych w ciągu trzech lat (a więc do 2020 roku) ma urosnąć ponad dwukrotnie. Skąd te zmiany? Za składowanie jednej tony odpadów komunalnych w 2020 roku trzeba będzie zapłacić aż  270 zł. Obecnie stawka ta wynosi 120,76 zł za tonę. Większe mają być także opłaty ...

  Gospodarka odpadami 14.12.2016
  Nowość w przepisach! KPO potrzebna również dla odpadów komunalnych!
  Firmy, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oraz posiadacze odpadów zbierający lub przetwarzający odpady komunalne (przejęte od firmy, która je odebrała od właścicieli nieruchomości), a także firmy, które transportują te odpady, będą musiały wystawiać kartę przekazania odpadów komunalnych. Takie zmiany ma wprowadzić nowa ustawa o odpadach. Kartę przekazania ...