Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 20.01.2016
  Pochodzenie odpadów decyduje o ich dalszej klasyfikacji
  Odpady o takim samym składzie i tych samych właściwościach mogą być zaklasyfikowane pod różnymi kodami. Wszystko zależy od tego, w jakim procesie zostały wytworzone. Żeby poprawnie zaklasyfikować odpady do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju trzeba przede wszystkim uwzględnić: źródło ich powstawania; właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone ...

  Gospodarka odpadami 15.01.2016
  Już wiadomo jak będzie przebiegał audyt dotyczący odpadów opakowaniowych
  Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie określające zasady przeprowadzenia audytu w firmach zajmujących się recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz eksportujących takie odpady. Zgodnie z nowymi wytycznymi osoba przeprowadzająca audyt będzie musiała sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działalności, a więc ...

  Gospodarka odpadami 15.12.2015
  Ostatnia szansa na złożenie wniosku o nowe zezwolenie
  Tylko do 23 stycznia 2016 r. zachowają moc zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie starej ustawy o odpadach. Nawet jeśli czas obowiązywania zezwolenia jest dużo dłuższy, trzeba wystąpić o nowe. Jeżeli firma posiada zezwolenie na zbieranie lub/i odzysk odpadów wydane przed 23 stycznia 2013 r., to najpóźniej do 23 stycznia 2016 r. musi uzyskać nowe. Dotychczasowe ...

  Gospodarka odpadami 15.12.2015
  Przetwarzanie odpadów tylko po wydaniu opinii przez WIOŚ
  Żeby móc ubiegać się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów trzeba będzie najpierw uzyskać pozytywną opinię o spełnieniu wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska wydaną przez WIOŚ. Takie zasady zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami przed wydaniem przez odpowiedni urząd zezwolenia na przetwarzanie odpadów (lub pozwolenia na wytwarzanie ...

  Gospodarka odpadami 15.12.2015
  Karanie za brak sprawozdania odpadowego na nowych zasadach
  Od 1 stycznia 2016 r. za brak albo nieterminowe złożenie sprawozdań odpadowych będzie wymierzana grzywna, a nie tak jak było do tej pory − kara administracyjna. W porównaniu z obecnymi kary będą też nieco niższe. Obecnie, zgodnie z art. 200 ustawy o odpadach, za brak lub nieterminowe złożenie: rocznego sprawozdania  o produktach, opakowaniach i  o gospodarowaniu  odpadami z nich powstającymi ...

  Gospodarka odpadami 08.12.2015
  Odpady zakaźne nie mogą być unieszkodliwiane gdziekolwiek
  Odpady ze szpitali, sanatoriów, stacji krwiodawstwa, przychodni lekarskich i weterynaryjnych oraz z gabinetów zabiegowych powinny być unieszkodliwione na terenie województwa, w którym powstały. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Odpady medyczne i weterynaryjne, które miały kontakt z materiałem zakaźnym, mogą zawierać szkodliwe drobnoustroje o dużym potencjale infekcyjności lub ...

  Gospodarka odpadami 10.07.2014
  Opłaty za odpady komunalne – zasady rozliczania
  Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, mające swoje źródło w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą), obowiązują już od roku. Wynikają z nich obowiązki także dla przedsiębiorców.Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej ...

  Gospodarka odpadami 31.10.2013
  Opakowania będą przyjazne dla środowiska
  Polska w końcu wdroży unijną dyrektywę opakowaniową, która wydana została w trosce, by opakowania stosowane przez producentów towarów były maksymalnie ekologiczne. 13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Już tylko kilka tygodni zostało firmom działającym w Polsce by przygotować się do wdrożenia przepisów nowej ustawy o gospodarce ...

  Gospodarka odpadami 14.10.2013
  Gospodarka odpadami w rękach ministra środowiska
  Marcin Korolec, minister środowiska chce, by wojewódzkie plany gospodarowania odpadami były zatwierdzane, a nie opiniowane – jak jest obecnie – przez ministra. – Inaczej nie wyobrażam sobie, byśmy byli wstanie wywiązać się z zobowiązań, z których będziemy rozliczani przez UE.Podstawowe wyzwanie jakie dzisiaj mamy, to w jaki sposób zmieniać rzeczywistość, by śmieci zaczęły ...

  Gospodarka odpadami 11.09.2013
  Zamiast postępu w segregacji śmieci więcej odpadów trafia na wysypiska
  Rewolucja śmieciowa zmiata z rynku firmy, które grubo przed zmianą prawa zainwestowały w ekologię. Zamiast postępu w recyklingu mamy powrót do wysypisk śmieci.Nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami w gminach miała doprowadzić do tego, aby większość naszych odpadów była poddawana recyklingowi, a niewielka trafiała na wysypiska. Problem tylko w tym, że w Polsce nie ma infrastruktury, ...