Zbliża się termin uiszczania opłaty za wprowadzenie baterii lub akumulatorów

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 03-02-2016 r.

Do końca lutego 2016 r. przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory wpisani do rejestru GIOŚ muszą wnieść opłatę roczną na 2016 rok.

Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska w wysokości zgodnej z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska z 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2009 r. nr 149, poz. 1209).

 1. w roku, w którym przedsiębiorca uiścił opłatę rejestrową,

 2. jeśli przy składaniu wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca złożył też:

 • informację o numerze rejestrowym nadanym z tytułu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przedsiębiorco pamiętaj, że do końca lutego musisz złożyć!

 1. Roczny raport do KOBiZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Raport wprowadza się przez stronę internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (www.krajowabaza.kobize.pl).
  Dotyczy – podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

 2. Roczne sprawozdanie za 2015 rok w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Sprawozdanie z:

  • przewozu drogowego – składa się wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego

  • przewozu koleją towarów niebezpiecznych – prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego

  • przewozu żeglugą śródlądową – dyrektorowi Urzędu Żeglugi Śródlądowej
   Dotyczy – uczestnika przewozów towarów (w tym odpadów) niebezpiecznych.

 1. Opłatę roczną z tytułu wpisu do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny. Opłatę uiszcza się na konto GIOŚ zgodnie ze stawkami według rozporządzenia ministra środowiska z 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649).
  Dotyczy
  wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dorota Rosłoń, specjalista z zakresu ochrony środowiska, wieloletni redaktor merytoryczny publikacji o tej tematyce

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38538 )
Array ( [docId] => 38538 )