Czy operatorzy energetyczni sfinansują instalację inteligentnych liczników

Data: 12-07-2013 r.

Zgodnie z unijną dyrektywą energetyczną, do 2020 roku co najmniej 80 proc. odbiorców energii elektrycznej ma być wyposażona w inteligentne systemy pomiarowe (smart metering), zwane popularnie inteligentnymi licznikami. Systemy są budowane na koszt operatorów. Muszą oni zainwestować ogromne środki finansowe w budowę w ogóle całych inteligentnych systemów elektroenergetycznych (ang. smart grid).

W najbardziej potocznym rozumieniu smart grids oznacza dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej (lub szerzej: usług energetycznych) z wykorzystaniem środków IT. Zapewniają one obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej.

Korzyści ze smart grid dla odbiorców energii

Według prof. Jacka Malko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez eliminację przerw w dostarczaniu odbiorcom usług energetycznych oraz maksymalizację efektywności przepływu energii od źródła jej wytwarzania do odbiorcy końcowego. Temu celowi służą miedzy innymi lepsze, mądrzejsze i szybsze układy diagnostyki i sterowania pozwalające na bardziej zaawansowane zarządzanie przepływami energii, układami zabezpieczeń, procesami restytucyjnymi sieci itp.

Istotnym jest także zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej transmisji danych warunkującej wprowadzenie zautomatyzowanych, szybkich i samonaprawiajacych procedur oraz koordynację sterowania na różnych poziomach systemu od lokalnego do globalnego z odpowiednią szybkością oraz odpowiednim poziomem redundancji.

Smart grids zapewnia też minimalizację kosztów usług elektroenergetycznych przez optymalną i ciągłą integrację przyjaznych środowisku lokalnych zasobów energii oraz zasadniczo rozszerza funkcjonalności usług świadczonych przez dostawcę na rzecz odbiorcy tj. inteligentne opomiarowanie i fakturowanie (np. liczniki dwukierunkowe, zmienność ceny konsumowanej energii w czasie), zarządzanie energią oraz monitorowanie warunków jej dostawy itp.

 

Takie „inteligentne” wyposażenie daje też odbiorcom możliwość uczestnictwa w grze rynkowej oraz możliwość kontrolowanej indywidualnej generacji i magazynowania energii. Zdolność interakcji z siecią zasilającą umożliwia bardziej precyzyjne zawierania kontraktów na dostawę energii lepiej dostosowanych do wymagań i potrzeb wszystkich stron.

Pieniądze na budowę smart grid

Liderem we wdrażaniu inteligentnych sieci dystrybucyjnych w Polsce jest Grupa Enrga. Jako pierwsza w naszym kraju prowadzi na szeroką skalę program instalacji inteligentnych liczników (AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (smart grid). Całkowity koszt programu inwestycyjnego w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej Energa-Operator, realizowanego w latach 2012-2015 wynosi ok. 5,2 mld zł.

W uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią wdrażanych już w Grupie nowoczesnych inteligentnych rozwiązań sieciowych, spółce Energa-Operator ma pomóc m.in. 800 mln zł pozyskanych niedawno od Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOiR) i konsorcjum PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego.

Program inwestycyjny Grupy realizowany jest poprzez dywersyfikację źródeł finansowania. Grupa korzysta już ze wsparcia udzielonego przez międzynarodowe instytucje finansowe (Europejski Bank Inwestycyjny, EBOiR, Nordycki Bank Inwestycyjny) i polskie banki komercyjne, a także poprzez emisję obligacji.

Ewa Kranz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24616 )
Array ( [docId] => 24616 )