Ekoinnowacje w Polsce

Autor: Łechtańska Anna
Data: 31-10-2012 r.

Innowacje, które zakładają poprawę wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, w tym redukowanie szkodliwości działań człowieka na środowisko to właśnie ekoinnowacje. W ostatnich latach ekoinnowacje cieszą się coraz większą popularnością, co jest odpowiedzią na zachodzące zmiany w środowisku i globalny kryzys.

Założenia ekoinnowacji

Ekoinnowacje skierowane są nie tylko na możliwe skuteczne ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne procesów gospodarczych, ale również nastawione są na możliwie produktywne wykorzystanie dostępnych zasobów naturalnych. Wpisuje się więc również w kwestie ekonomiczne, a nawet kwestie bezpieczeństwa, czyli zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców.

Duże znaczenie ma realizacja „Koncepcji Zielonego Wzrostu” który zakłada poprawę wydajności gospodarki poprzez zwiększenie wydajności zastosowania surowców, tworzenie nowych rynków technologii ekologicznych, stymulowanie innowacyjności i podnoszenie zaufania inwestorów.

Bariery ekoinnowacyjności

Tak jak i w przypadku wszystkich innowacji również dla ekoinnowacyjności istnieje wiele barier ograniczających jej rozwój. Barierę często stanowi brak wystarczających korzyści dla przedsiębiorstwa wynikających z wprowadzanych przez nie redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko, co nie działa motywująco na przedsiębiorców. Cały czas istnieje zbyt duża niepewność inwestycji proekologicznych, a także braki w wiedzy i umiejętności dotyczących wprowadzania innowacji proekologicznych.

Ocena ekoinnowacji w Polsce

W opublikowanym z inicjatywy Unii Europejskiej w 2011 roku rankingu 27 państw członkowskich UE „Eco-Innovation Scoreboard” przez Eco-innovation Observatory Polska zajmuje w nim ostatnie miejsce.

Stanowi to potwierdzenie słabości w obszarze ekoinnowacyjności, co wynika pośrednio przez niskie nakłady nie tylko na ekoinnowacyjność w Polsce, ale również na innowacje w ogóle.

Anna Łechtańska


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29757 )
Array ( [docId] => 29757 )