Energia jądrowa: sojusz na rzecz budowy elektrowni w Polsce

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 17-08-2012 r.

Strategia polskiego rządu zakłada wybudowanie przez Polską Grupę Energetyczną dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy około 6 000 MW. Zgodnie z takim scenariuszem – uwzględnionym w planach rozwoju PGE na lata 2012-2035 - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego siłowni nastąpi po 2020 roku.

Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną, KGHM, Tauronem i Eneą na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w naszym kraju. Ewentualny sojusz w tej sprawie popiera także minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

Dzięki budowie nowej siłowni możliwe byłoby po raz pierwszy w Polsce uzyskanie energii z procesu rozszczepienia jąder atomowych (rozpad pierwiastków promieniotwórczych takich, jak np. uran czy pluton), nie zaś jak dotychczas – ze spalania paliw kopalnych.

Tutaj podczas kontrolowanej reakcji łańcuchowej, następuje rozszczepienie jąder atomowych w takiej ilości, jaka jest potrzebna do wyprodukowania energii elektrycznej. Tradycyjne kotły w elektrowni przerabiającej kopaliny zostają zastąpione reaktorem jądrowym.

Przewaga tej metody pozyskiwania energii elektrycznej nad tradycyjnym sposobem wykorzystania węgla, ropy naftowej, bądź gazu ziemnego polega na zdecydowanie większej efektywności tego procesu, przy jednoczesnym – dużo mniejszym – zużyciu produktu bazowego oraz istotnym ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska. Obecnie elektrownie jądrowe na całym świecie produkują około 20 proc. energii elektrycznej.

 

Jednak awaria reaktora jądrowego i ewentualny wyciek promieniotwórczego paliwa do środowiska niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Z uwagi na promieniowanie jonizujące, które ma bardzo szkodliwy wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych – w tym przede wszystkim ludzi, ale także zwierząt – często dochodzi do zakłócenia procesów fizycznych i chemicznych.

Konsekwencją jest trwałe uszkodzenie komórek i narządów, ale także zmiany genetyczne oraz towarzyszące im choroby nowotworowe.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 24581 )
Array ( [docId] => 24581 )

Array ( [docId] => 24581 )