Uniwersalne właściwości gazu ziemnego

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-08-2012 r.

Gaz ziemny jako paliwo kopalne powstałe w wyniku rozkładu szczątków organicznych w skorupie ziemskiej, jest jednym z najważniejszych surowców do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie jego spalanie w procesie produkcji nośników energetycznych cechuje się zdecydowanie mniejszą emisją szkodliwych gazów, niż ma to miejsce w przypadku ropy naftowej czy też węgla kamiennego.

Oczywiście w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii, jak choćby energetyką wiatrową, wodną czy też słoneczną, trudno mówić o proekologicznym charakterze tego surowca. Biorąc jednak pod uwagę porównanie do stopnia emisji zanieczyszczeń przy spalaniu innych paliw kopalnych, wyniki są tutaj zdecydowanie lepsze.

W przypadku emisji CO2, obróbka termiczna gazu wyzwala nawet o 30 proc. mniej tego związku do atmosfery niż spalanie ropy naftowej. W odniesieniu do węgla kamiennego możemy mówić o redukcji szkodliwego gazu aż do 60 proc. Mniejsza jest także zawartość związków siarki i azotu, które po spaleniu gazu trafiają do środowiska naturalnego.

Z drugiej strony gaz ziemny (w 90 proc. składający się z metanu) jest surowcem uniwersalnym, który – oprócz niezbyt skomplikowanych metod wydobycia – może być w łatwy sposób transportowany i magazynowany. W procesie technologicznym uzyskuje odpowiednią woń (jest bowiem gazem bezwonnym) – tak, aby mógł być odpowiednio identyfikowany w trakcie dystrybucji i finalnego wykorzystania przez klientów.

Z uwagi na podstawowy składnik gazu ziemnego, jakim jest metan, możemy także otrzymać na drodze produkcji przemysłowej zamiennik o podobnych parametrach. W tym przypadku chodzi o możliwość produkcji metanu w procesie odgazowywania różnego rodzaju wysypisk, przerobu odpadków w biogazowniach czy też pozyskiwania gazu bezpośrednio z wyrobisk kopalnianych (jako produktu ubocznego podczas wydobycia węgla kamiennego).


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24608 )
Array ( [docId] => 24608 )