Wszystkie artykuły

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 18.09.2012
  Rewolucyjne rozwiązania w technologiach energooszczędnych
  Stosowane obecnie na rynku technologie budowlane pozwalają na całkowite uniezależnienie w zakresie produkcji energii od zewnętrznego wytwórcy, który dostarcza nośniki do poszczególnych obiektów za pośrednictwem tradycyjnej sieci. Tutaj wykorzystuje się rozwiązania z zakresu tzw. trigeneracji, a więc łącznej produkcji prądu, ciepła i chłodu przez sam – specjalnie do tego zaprojektowany ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 17.09.2012
  Na czym polega mechanizm wychwytywania i składowania CO2
  Mechanizm sekwestracji dwutlenku węgla, czyli jego wychwytywania ze szkodliwych gazów, a następnie obróbki technologicznej i składowania w miejscach bezpiecznych dla środowiska, ma na celu przede wszystkim zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki wdrożeniu tej technologii, możliwe będzie spełnienie coraz ostrzejszych kryteriów polityki klimatycznej w odniesieniu do ochrony środowiska. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 12.09.2012
  Na czym polega pasywne ogrzewanie budynku
  System pasywnego ogrzewania budynku to doskonałe rozwiązanie, które wspomaga inne metody i technologie grzewcze pomieszczeń mieszkalnych. Tutaj jednak nie jest konieczny montaż określonych urządzeń, które produkowałyby ciepło na potrzeby użytkowników budynku. Kluczowe znaczenie odgrywa natomiast faza koncepcyjna na etapie projektu i późniejszej budowy domu. O ile różnego rodzaju instalacje ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 04.09.2012
  Batalia o ograniczenie emisji CO2 nabiera globalnego charakteru
  Aby doprowadzić do redukcji gazów cieplarnianych i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, Unia Europejska zawarła sojusz z Australią w sprawie wspólnego handlu emisjami CO2. Zgodnie z harmonogramem, pełna integracja obu systemów obrotu pozwoleniami została przewidziana na początek lipca 2018 roku. Decyzja o wspólnym handlu emisjami to bardzo istotny krok w przeciwdziałaniu skutkom, jakie ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 02.09.2012
  Ministerstwo Gospodarki: konsument uzyska informację o zużyciu energii
  Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, dotyczących obowiązku umieszczania etykiet na urządzeniach i produktach, które wykorzystują energię elektryczną, konsumenci będą mogli ocenić potencjalne zużycie nośników. To bardzo istotna zmiana z punktu widzenia użytkowników, dająca możliwość bardziej świadomego i oszczędnego wykorzystania urządzeń energetycznych. Na urządzeniach energetycznych ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 28.08.2012
  Jak powstaje elektryczność z energii cieplnej oceanu
  Dzięki gigantycznym masom wody, które pochłaniają promieniowanie słoneczne, istnieje możliwość przetworzenia zmagazynowanej przez akweny oceaniczne energii cieplnej w elektryczność. To proces, w którym wykorzystywany jest silnik cieplny działający w oparciu o różnicę temperatur między wodami głębinowymi i powierzchniowymi. Choć technologia jest dosyć dobrze znana i charakteryzuje ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 28.08.2012
  Czym charakteryzują się elektrownie szczytowo-pompowe
  Elektrownie szczytowo-pompowe wykorzystują bardzo ciekawą technologię produkcji energii. Najpierw bowiem muszą skorzystać z już wyprodukowanych nośników, które służą do wtłoczenia wody na wyższe partie terenu. Następnie wtłoczona już woda zostaje z powrotem wypuszczona, napędzając turbiny produkujące energię elektryczną. Z pozoru mechanizm wytwarzania energii ze spadku wody, ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 28.08.2012
  Jakie zadania stoją przed Zielonym Funduszem Klimatycznym
  Zielony Fundusz Klimatyczny spełnia istotną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych na świecie. Jednoczenie jest odpowiedzialny za wdrożenie działań i projektów infrastrukturalnych, które mają ograniczyć globalne ocieplenie. Chodzi tu szczególnie o redukcję emisji szkodliwych gazów w krajach rozwijających się. Fundusz – powołany na konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Jakie jest zastosowanie torfu w produkcji energii
  Z racji swoich właściwości energetycznych, torf od dawna używany był jako surowiec opałowy do produkcji ciepła. Jego powstanie wiąże się – podobnie, jak i węgla kamiennego oraz brunatnego – z procesem rozkładu szczątków organizmów roślinnych w skorupie ziemskiej. Jako kopalina o najmłodszym rodowodzie spośród wymienionych wcześniej, torf zawiera w swojej strukturze maksymalnie ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Uniwersalne właściwości gazu ziemnego
  Gaz ziemny jako paliwo kopalne powstałe w wyniku rozkładu szczątków organicznych w skorupie ziemskiej, jest jednym z najważniejszych surowców do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie jego spalanie w procesie produkcji nośników energetycznych cechuje się zdecydowanie mniejszą emisją szkodliwych gazów, niż ma to miejsce w przypadku ropy naftowej czy też węgla kamiennego. ...