Wszystkie artykuły

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Jakie znaczenie mają paliwa kopalne
  Paliwa kopalne, a więc powstałe w wyniku rozkładu związków organicznych pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego mają ogromne znaczenie dla sektora energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki odpowiednim procesom chemicznym zachodzącym bez dostępu powietrza, przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu, w skorupie ziemskiej powstały surowce o doskonałych właściwościach energetycznych. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Wykorzystanie prądów morskich do produkcji energii
  Energia prądów morskich i związana z nimi moc, która wynika z przemieszczania się gigantycznych mas wody stanowi doskonałe źródło do produkcji nośników energetycznych. Ten segment - o ogromnym potencjale, przewyższającym możliwości wodnej energetyki śródlądowej – jest jednak wykorzystywany w znikomym stopniu. Główny problem polega tutaj na zastosowaniu odpowiedniej technologii, ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Jaka jest efektywność energetyczna węgla brunatnego
  Węgiel brunatny, podobnie jak i kamienny, jest surowcem kopalnym pochodzenia organicznego, który powstał w wyniku rozkładu szczątków roślinnych w skorupie ziemskiej. Ze względu na swoją strukturę i słabą odporność na warunki atmosferyczne – co podczas transportu może przekładać się na stratę surowca – jest wykorzystywany głównie blisko miejsca wydobycia. Dzięki wysokiej ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 23.08.2012
  Jak można wykorzystać energię wodną
  Energia wodna ma bardzo duże zastosowanie w procesie produkcji nośników energii. Tutaj kluczowym aspektem w technologii wytwarzania jest wykorzystanie mocy, jaką można uzyskać dzięki spiętrzeniu cieków wodnych i wynikającej stąd różnicy poziomów w poszczególnych akwenach, przy których budowane są siłownie wodne. To stosunkowo prosta, a jednocześnie wydajna i proekologiczna metoda, ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 23.08.2012
  Jakie są korzyści z eksploatacji źródeł geotermalnych
  Energia ze źródeł geotermalnych to segment zaliczany do grupy nośników, które pochodzą ze źródeł odnawialnych. Kluczowe znaczenie ma tutaj system odwiertów, dzięki któremu możliwe jest pobieranie gorącej wody i energii cieplnej bezpośrednio z wnętrza Ziemi. Jest to doskonałe źródło ciepła dla układów centralnego ogrzewania, ale także surowiec bazowy do produkcji energii elektrycznej. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 23.08.2012
  Szybki rozwój energetyki wiatrowej
  Energetyka wiatrowa ma szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ten segment – zaliczany do odnawialnych źródeł energii – wykorzystuje turbiny wiatrowe do produkcji nośników elektrycznych. Dzięki takiej właśnie technologii możliwa jest oszczędność surowców kopalnych, których eksploatacja i proces przerobu prowadzi do emisji trujących ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 19.08.2012
  Na czym polega proces kogeneracji
  Kogeneracja ma bardzo istotne znaczenie dla produkcji nośników energii, umożliwiając jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie paliwa do produkcji nośników, co przekłada się w konsekwencji nie tylko na ograniczenie kosztów, ale również większą ochronę środowiska. Dzięki użyciu tej właśnie technologii możemy uzyskać ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 19.08.2012
  Czym jest efektywność energetyczna
  Efektywność energetyczną możemy scharakteryzować jako wielkość uzyskanej na rynku energii w odniesieniu do kosztów zużycia materiałów i poniesionych nakładów w procesie technologicznym. W uproszczeniu chodzi więc o zastosowanie jak najbardziej wydajnych metod, które przyczynią do produkcji możliwie największej ilości nośników. To bardzo ważny element nie tylko dla działania ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 17.08.2012
  Energia jądrowa: sojusz na rzecz budowy elektrowni w Polsce
  Strategia polskiego rządu zakłada wybudowanie przez Polską Grupę Energetyczną dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy około 6 000 MW. Zgodnie z takim scenariuszem – uwzględnionym w planach rozwoju PGE na lata 2012-2035 - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego siłowni nastąpi po 2020 roku. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Polską Grupą Energetyczną, KGHM, Tauronem i Eneą ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 09.08.2012
  Jak oszczędzać energię w domu
  Oszczędzanie energii się opłaca. Dzięki racjonalizacji zużycia energii w naszym domowym budżecie zostaje więcej środków. Ważnym argumentem jest również rozsądne gospodarowanie surowcami kopalnymi, których zasoby dramatycznie się kurczą!Zachęcam do kilku drobnych zmian w sposobie patrzenia na nasze domowe sprzęty, co pozwoli to na wymierne oszczędności i ograniczenie miesięcznych ...