Czy nowe prawo energetyczne ulży przemysłowym odbiorcom energii

Data: 19-07-2013 r.

Nowelizacja prawa energetycznego poszerza listę podmiotów, którzy mogą samodzielnie uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia oraz świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo uiścić opłatę zastępczą o tzw. odbiorcę przemysłowego, który w roku poprzedzającym zużył nie mniej niż 100 GWh energii i dla którego koszt pozyskania energii wynosi nie mniej niż 3 proc. wartości jego produkcji.

Zmiana ta ma chronić konkurencyjność najbardziej energochłonnych branż przemysłu w Polsce.

Odbiorca przemysłowy z niższymi kosztami wsparcia

Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim obniżanie kosztów funkcjonowania systemów wsparcia dla różnych branż przemysłu, w szczególności dla branż energochłonnych. W Polsce energia elektryczna zużywana w przemyśle do czerwcowej nowelizacji prawa energetycznego objęta była pełnymi kosztami funkcjonowania systemów wsparcia, czyli podobnie jak energia wykorzystywana w innych procesach. Tymczasem większość państw unijnych już wcześniej obniżyła obciążenia swoim energochłonnym branżom, przez co firmy działające w Polsce straciły na konkurencyjności.

Zmienione prawo energetyczne ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków dla działających w Polsce energochłonnych branż przemysłu, wynikających z ponoszenia przez nie wysokich kosztów funkcjonowania systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji.

Preferowane grupy odbiorców przemysłowych

W tym celu do prawa energetycznego wprowadzona została definicja odbiorcy przemysłowego. Obejmuje ona odbiorców końcowych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w nowym przepisie:

 • wydobywanie węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych,
 • produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli,
 • produkcji papieru i wyrobów z papieru,
 • Produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • Produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • Produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
 • Produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
 • Produkcji metali,
 • Produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 • Produkcji żywności.

 

  Zakres podmiotowy nowych przepisów obejmuje zarówno odbiorców przemysłowych będących członkami giełdy towarowej jak i odbiorców przemysłowych nie będących członkami giełdy i dokonujących transakcji zakupu energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych.

  Parametry charakteryzujące poszczególne kategorie przemysłowych odbiorców energochłonnych są tym wyższe, im mniejszy jest zakres ciążącego na nich obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia.

  Podział odbiorców przemysłowych według stopnia energochłonności

  Grupa odbiorców przemysłowych o najmniejszym stopniu energochłonności (którzy zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których stosunek kosztu energii elektrycznej do wartości produkcji sprzedanej wynosi co najmniej 3 proc. i mniej niż 7 proc.) objęta jest zakresem obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia w odniesieniu do 80 proc. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek.

  Kategoria odbiorców przemysłowych o średnim stopniu energochłonności (którzy zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których stosunek kosztu energii elektrycznej do wartości produkcji sprzedanej wynosi co najmniej 7 proc. i mniej niż 12 proc.) objęta jest zakresem obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia w odniesieniu do 60 proc. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek.

  Z kolei grupa odbiorców przemysłowych charakteryzujących się najwyższym stopniem energochłonności (którzy zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których stosunek kosztu energii elektrycznej do wartości produkcji sprzedanej wynosi ponad 12 proc.) objęta jest zakresem obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia w odniesieniu do 20 proc. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek.

  Ewa Kranz


  Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24605 )
Array ( [docId] => 24605 )

Array ( [docId] => 24605 )