Jak działa Rejestr Świadectw Pochodzenia na rynku energii

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-08-2012 r.

Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych został uruchomiony na początku października 2005 roku. Główną funkcją tego systemu, który zapewnia odpowiednią przejrzystość i tym samym bezpieczeństwo przyszłego obrotu prawami majątkowymi, opartymi na świadectwach pochodzenia nośników jest wsparcie dla producentów energii.

Dzięki rejestrowi, istnieje możliwości pełnej identyfikacji pomiotów uczestniczących w obrocie i przysługujących im praw majątkowych w ramach posiadanych świadectw pochodzenia energii.

Oczywiście istotne znaczenie ma tutaj również ścisła ewidencja prowadzonych na rynku transakcji, których przedmiotem jest wspomniany już wcześniej obrót prawami. Dzięki temu mamy możliwość określenia aktualnego stanu materialnego przedsiębiorstw, które działają w sektorze energetycznym.

Kolejny ważny aspekt, to wystawianie w ramach rejestru odpowiednich dokumentów, które potwierdzają stan posiadania praw majątkowych, a które są następnie wykorzystywane przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw.

Począwszy od lipca 2009 roku zostały także wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu systemu, obecnie umożliwiające członkom rejestru pełny dostęp do wszystkich typów praw majątkowych. Dzięki takiemu właśnie rozwiązaniu – wynikającemu z wdrożenia nowych technologii – możliwe było uzyskanie zdecydowanie większej wydajności i niezawodności działania.

 

Jest to szczególnie ważne dla podmiotów, które prowadzą aktywny obrót nośnikami energii na rynku i jednocześnie chcą mieć szybki i łatwy dostęp do systemu rejestracyjnego.

Wśród firm, które mogą zostać zarejestrowane są podmioty uprawnione do otrzymywania, ale również do nabywania praw. Ponadto, procedury kwalifikują także do tej grupy spółki, które mają uprawnienia do pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych w oparciu o prawa majątkowe. W tym ostatnim przypadku chodzi o domy maklerskie oraz brokerów towarowych.

Zobacz też:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24594 )
Array ( [docId] => 24594 )