Jak uzyskać świadectwo pochodzenia energii

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-08-2012 r.

Świadectwo pochodzenia energii jest dokumentem, który poświadcza wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej na podstawie koncesjonowanych źródeł odnawialnych lub kogeneracji (jednoczesna produkcja energii i ciepła). Jest wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy określonych nośników.

Wydając świadectwo pochodzenia energii, prezes URE jest jednak zobowiązany do wcześniejszego potwierdzenia u operatora systemu dystrybucji lub przesyłu, że na jego obszarze znajduje się dane źródło i mają miejsce faktyczne dostawy nośników do systemu elektroenergetycznego.

Zgodnie z przepisami szef urzędu może wydawać cztery rodzaje świadectw pochodzenia.

W pierwszym przypadku są to świadectwa dla energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejne dotyczą energii wyprodukowanej w procesie kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW.

Trzeci rodzaj stanowią świadectwa dla nośników wyprodukowanych z kogeneracji opalanej metanem lub gazem, który jest uzyskiwany z przetworzenia biomasy. I w końcu ostatni rodzaj to dokument pochodzenia dla energii elektrycznej, która powstaje w pozostałych przedsiębiorstwach również korzystających z procesu kogeneracji.

Ze świadectw pochodzenia energii wynikają określone prawa majątkowe. Powstają one w momencie zapisania danego świadectwa na rachunku ewidencyjnym wytwórcy w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

Ilość praw majątkowych jest równa ilości energii uwzględnionej w danym świadectwie pochodzenia (zgodnie z ustalonymi tutaj zasadami, jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej).

W dalszej kolejności prawa majątkowe stanowią towar, którym można handlować na rynku giełdowym. Do tego celu została specjalnie stworzona platforma obrotu, czyli tzw. rynek praw majątkowych działający w ramach Towarowej Giełdy Energii.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24624 )
Array ( [docId] => 24624 )