Jakie funkcje spełnia Urząd Regulacji Energetyki

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-08-2012 r.

Urząd Regulacji Energetyki spełnia bardzo istotne zadania w kreowaniu i nadzorowaniu zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju. Jednocześnie kompetencje prezesa URE dotyczą działań, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie produkcji i dystrybucji nośników energii.

Oprócz bezpiecznego i efektywnego obrotu nośnikami energii, Urząd Regulacji Energetyki dba również o rozwój konkurencji na rynku, jednocześnie przeciwdziałając negatywnym skutkom tworzenia monopoli.

Oczywiście jednym z ważniejszych elementów jego działalności jest bieżąca kontrola firm energetycznych pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska, w tym zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.

Jednak dla konsumentów szczególnie istotny będzie inny element kompetencji prezesa URE. Od podejmowanych przez niego decyzji zależy bowiem, ile tak naprawę musimy wyłożyć gotówki na miesięczne opłaty wynikające z poziomu zużycia przez nas gazu, prądu czy też energii cieplnej.

Szef urzędu zatwierdza i kontroluje taryfy na rynku paliw gazowych, energii elektrycznej oraz cieplnej. Ponadto zajmuje się skrupulatną analizą i weryfikacją kosztów, jakie przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają przy kalkulowaniu cen i stawek nośników dla finalnego odbiorcy.

Z kolei dla producentów i pośredników w obrocie energią i paliwami, ważną rolę odgrywa tutaj funkcja urzędu jako koncesjonariusza, który dopuszcza – na podstawie odpowiednich zezwoleń i licencji – do działania na rynku, bądź też odbiera uprawnienia (w sytuacji niespełnienia wymogów proceduralnych).

Lista zadań i obowiązków jest znacznie dłuższa. Jednak wśród tych najważniejszych, warto jeszcze wymienić m.in. nadzór i kontrolę nad przedsiębiorstwami w zakresie zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji (proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowniach).

Urząd jest także odpowiedzialny za uzgadnianie projektów w zakresie nowych inwestycji w sektorze oraz za kwestie związane z przesyłem i dystrybucją energii oraz paliw, a także ich magazynowaniem.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24595 )
Array ( [docId] => 24595 )