Jakie wyróżniamy certyfikaty w elektroenergetyce

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 19-08-2012 r.

System certyfikatów w elektroenergetyce służy identyfikacji źródeł z jakich pochodzi energia elektryczna, a jednocześnie zapewnia gwarancję, że określone nośniki zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazaną w dokumencie technologią. Mamy więc możliwość łatwego i szybkiego określenia, skąd pochodzą sprzedawane na rynku nośniki.

Certyfikaty spełniają więc bardzo istotną rolę dla producentów i dystrybutorów energii elektrycznej. Dzięki przejrzystemu systemowi identyfikacji możliwa jest także odpowiednia ocena źródeł, z których wytwarzane są nośniki, kosztu ich produkcji i szkodliwości dla środowiska naturalnego. To z kolei jest podstawą dla przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetyki współczynników do wyliczenia dotacji dla poszczególnych sektorów.

Na rynku możemy wyróżnić certyfikaty białe, zielone, czerwone, fioletowe i brązowe.

Pierwszy rodzaj jest przyznawany firmom, które sprzedają nośniki energii finalnemu odbiorcy. Uzyskanie certyfikatu jest tutaj uwarunkowane działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności w produkcji i przesyle energii. W konsekwencji ma to zaowocować oszczędnościami w zużyciu nośników przez odbiorcę.

Z kolei zielone certyfikaty są prawami majątkowymi, które odnoszą się do energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. W tym przypadku chodzi o nośniki energetyczne pochodzące z baterii słonecznych, siłowni wiatrowych i wodnych, ale także biogazowi oraz źródeł geotermalnych.

Trzecia grupa certyfikatów – czerwonych – to dokumenty potwierdzające prawa do energii, która wytwarzana jest w procesie kogeneracji, a więc jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki tej metodzie możliwe jest ograniczenie kosztów i oszczędność surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym.

 

Certyfikaty fioletowe również odnoszą się do energii pochodzącej z kogeneracji. W tym przypadku jednak surowcem bazowym do produkcji jest metan kopalniany, a także biogaz uzyskiwany w procesie przerobu biomasy.

I w końcu certyfikaty brązowe – to dokumenty przeznaczone dla producentów biogazu, którzy – w ramach procesu technologicznego – uzyskają produkt finalny, przeznaczony do dystrybucji w sieciach gazowych.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24596 )
Array ( [docId] => 24596 )