Rozdział przesyłu od produkcji energii po nowelizacji prawa

Data: 05-07-2013 r.

Jednym z kluczowych przepisów nowelizacji Prawa energetycznego jest rozdział działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji energii od biznesu zajmującego się wytwarzaniem i obrotem paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Zgodnie z polską procedurą legislacyjną na rozpatrzenie przez Senat oraz podpis prezydenta czeka uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę treści art. 9d ustawy – Prawo energetyczne dotyczącego rozdziału działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Transparentność powiązań personalnych w zakresie przesyłu i dystrybucji energii

Skuteczne oddzielenie działalności w zakresie dostaw i produkcji od działalności sieciowej zalecane jest przepisami dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE, które realizują zalecenia Rady Europejskiej wyrażone w Konkluzjach z 8-9 marca 2007 r. Z formalnego punktu widzenia zasada ta jest uwzględniona w przepisach ustawy sprzed nowelizacji. Tym niemniej niezbędne było dalsze dostosowanie obowiązujących norm polskiego prawa do brzmienia obu dyrektyw, które bardzo precyzyjnie określają zasady w zakresie powiązań personalnych kierownictwa operatorów systemów przesyłowych i przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną.

Zasady tzw. unbundlingu w przypadku operatora systemu przesyłowego obejmują m.in. zakaz pełnienia funkcji w organach uprawnionych do reprezentacji i nadzorowania operatora systemu przesyłowego lub połączonego. Ponadto zakaz pełnienia tych funkcji w przedsiębiorstwie energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną albo paliwami gazowymi, a także zakaz wywierania wiążącego wpływu i wykonywania innych praw względem przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną i paliwami gazowymi, a także powoływania członków organów tych przedsiębiorstw.

Operator systemu dystrybucyjnego

W przypadku zaś operatora systemu dystrybucyjnego zasady tzw. unbundlingu generalnie nie uległy zmianie. Jednakże sama zmiana tych zasad w odniesieniu do operatora systemu przesyłowego spowodowała, że niezbędne było dokonanie zmian w konstrukcji przepisów regulujących funkcjonowanie operatora systemu dystrybucyjnego.

Do tej pory zasady niezależności operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, z uwagi na ich symetryczności, były uregulowane razem w jednym ustępie (art. 9d ust. 1). Z uwagi na wprowadzenie przepisami Dyrektywy 2009/72/WE oraz Dyrektywy 2009/73/WE odmiennych, daleko bardziej restrykcyjnych zasad niezależności w odniesieniu do operatora systemu przesyłowego, zasady rozdziału działalności gospodarczej dotyczące operatora systemu dystrybucyjnego zostały zamieszczone w odrębnym ustępie.

Zmieniono także redakcję art. 9d ust. 7 regulującego wyłączenie stosowania zasad rozdziału działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 4 Dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 26 ust. 4 Dyrektywy 2009/73/WE państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu tych zasad wobec przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo (a nie operatorów systemów dystrybucyjnych) obsługujących mniej niż 100 tys. odbiorców.

Przepis znowelizowanej ustawy daje operatorom systemu 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych reguł rozdziału prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewa Kranz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24601 )
Array ( [docId] => 24601 )

Array ( [docId] => 24601 )