Wszystkie artykuły

  Procedura administracyjna 05.07.2013
  Rozdział przesyłu od produkcji energii po nowelizacji prawa
  Jednym z kluczowych przepisów nowelizacji Prawa energetycznego jest rozdział działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji energii od biznesu zajmującego się wytwarzaniem i obrotem paliwami gazowymi i energią elektryczną.Zgodnie z polską procedurą legislacyjną na rozpatrzenie przez Senat oraz podpis prezydenta czeka uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo ...

  Procedura administracyjna 05.05.2013
  Raportowanie społeczne: koszt, który się zwraca
  Nie tylko ekobiznes ujmuje w CSR kwestie ochrony środowiska. Coraz częściej i coraz więcej mówi się o raportowaniu wyników niefinansowych, czyli zarówno aspektów społecznych jak i środowiskowych działalności gospodarczej.Cel wydaje się być dosyć jasny: uzupełnienie informacji o tym, jaki zysk spółka generuje (raportowanie finansowe) – o informacje, w jaki sposób go generuje; ...

  Procedura administracyjna 05.05.2013
  Administracja wspiera CSR
  Wielu przedsiębiorców, zgodnie z duchem liberalnej ekonomii, chciałoby mieć święty spokój czyli, by urzędnicy po prostu pozwolili im działać. Czy mogą sobie na to pozwolić ci, przedsiębiorcy, których interesuje CSR, a zwłaszcza raportowanie społeczne? To oczywiście pytanie retoryczne. Ewentualna niechęć do administracji, nie zwalania nikogo, kto racjonalnie myśli o swoim biznesie, ...

  Procedura administracyjna 02.05.2013
  Nowoczesne technologie szansą na upowszechnienie CSR
  Czy nowoczesne technologie mają szansę uczynić nasz rozwój zrównoważonym, a sam biznes - bardziej społecznie odpowiedzialnym i podporządkowanym ochronie środowiska? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista. To właściwie jedyna możliwa droga wprowadzania zmian, o naprawdę realnej skali oddziaływania.Niemniej tym, nad czym warto się zastanowić, jest problem istnienia takich ...

  Procedura administracyjna 09.09.2012
  Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej
  Rola audytora w procesie oceny efektywności energetycznej określonych urządzeń czy też przedsięwzięć prowadzonych na rynku energii jest niesłychanie istotna. Pozwala bowiem na uzyskanie określonych informacji o parametrach działania urządzenia lub projektu, a jednocześnie daje gwarancję jego niezawodności i informuje o ewentualnych zagrożeniach z tytułu użytkowania. Zgodnie z nowymi ...

  Procedura administracyjna 19.08.2012
  Jakie wyróżniamy certyfikaty w elektroenergetyce
  System certyfikatów w elektroenergetyce służy identyfikacji źródeł z jakich pochodzi energia elektryczna, a jednocześnie zapewnia gwarancję, że określone nośniki zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazaną w dokumencie technologią. Mamy więc możliwość łatwego i szybkiego określenia, skąd pochodzą sprzedawane na rynku nośniki. Certyfikaty spełniają więc bardzo istotną rolę ...

  Procedura administracyjna 18.08.2012
  Jak działa Rejestr Świadectw Pochodzenia na rynku energii
  Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych został uruchomiony na początku października 2005 roku. Główną funkcją tego systemu, który zapewnia odpowiednią przejrzystość i tym samym bezpieczeństwo przyszłego obrotu prawami majątkowymi, opartymi na świadectwach pochodzenia nośników jest wsparcie dla producentów energii. Dzięki rejestrowi, ...

  Procedura administracyjna 18.08.2012
  Jakie funkcje spełnia Urząd Regulacji Energetyki
  Urząd Regulacji Energetyki spełnia bardzo istotne zadania w kreowaniu i nadzorowaniu zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju. Jednocześnie kompetencje prezesa URE dotyczą działań, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie produkcji i dystrybucji nośników energii. Oprócz bezpiecznego i efektywnego obrotu nośnikami energii, Urząd Regulacji Energetyki ...

  Procedura administracyjna 18.08.2012
  Jak uzyskać świadectwo pochodzenia energii
  Świadectwo pochodzenia energii jest dokumentem, który poświadcza wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej na podstawie koncesjonowanych źródeł odnawialnych lub kogeneracji (jednoczesna produkcja energii i ciepła). Jest wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy określonych nośników. Wydając świadectwo pochodzenia energii, prezes ...

  Procedura administracyjna 17.08.2012
  Jak wygląda handel uprawnieniami do emisji CO2
  Rynek uprawnień do emisji CO2, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii jest elementem całego systemu obrotu uprawnieniami, skupiającego nie tylko handel na rynku krajowym, ale też transakcje dokonywane na obszarze Wspólnoty Europejskiej. System, opierający się na transakcjach spotowych, czyli natychmiastowych ruszył u nas w połowie września 2006 roku. Zgodnie z harmonogramem, notowania ...