Czy dystrybutorzy gazu będą mogli handlować bezpośrednio na giełdzie

Data: 10-07-2013 r.

Paliwa gazowe powinny być przedmiotem wolnego obrotu na rynku. Tego wymagają przepisy unijne. Obecnie w Polsce na rynku gazu ceny w znacznym stopniu ustalane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Dystrybutorzy gazu wkrótce jednak uzyskają więcej swobody, w tym także w zakresie obrotu paliwami na giełdach towarowych.

Uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. regulacje dostosowujące polskie prawo do wymagań unijnych w zakresie liberalizacji obrotu paliwami gazowymi.

Paliwa gazowe w obrocie giełdowym

Zmienione przepisy mają zagwarantować transparentne zasady handlu gazem ziemnym i doprowadzić do zmiany struktury rynku gazu w kierunku rynku konkurencyjnego. Nowy art. 49b Prawa energetycznego przewiduje obowiązek sprzedaży nie mniej niż 15 proc. gazu ziemnego wprowadzonego do sieci przesyłowej na giełdach towarowych lub rynku regulowanym. Powinno to doprowadzić do utworzenia hurtowego rynku gazu ziemnego, gdzie podmioty sprowadzające gaz ziemny z zagranicy oraz wydobywające go ze złóż krajowych będą oferowały go wszystkim zainteresowanym podmiotom na niedyskryminacyjnych zasadach.

Z obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego został wyłączony gaz ziemny stanowiący zapasy obowiązkowe lub przesyłany tranzytem przez Polskę lub wydobywany na terytorium Polski i sprzedawany za granicę, a także wykorzystywany do realizacji zadań operatorów systemu gazowego. Ponadto, biorąc pod uwagę potrzebę promowania zmian struktury rynku gazu, z przedmiotowego obowiązku zostały zwolnione podmioty, które sprowadzają gaz ziemny do Polski w niewielkiej skali.

Dodatkowo, dzięki udostępnieniu gazu na giełdach towarowych, odbiorcy będą mieli możliwość skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy, zagwarantowanego w art. 4j ust. 1 ustawy. Jednocześnie odbiorca, który nie będzie korzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, będzie mógł być obsługiwany przez dotychczasowego dostawcę.

Dystrybutor gazu członkiem giełdy towarowej

Zmiany w ustawie o giełdach towarowych wynikające z powyższej ustawy nowelizacyjnej mają na celu umożliwienie wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym, w szczególności prowadzącym działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi, uzyskanie statusu członka giełdy towarowej i zawieranie transakcji na giełdzie na własny rachunek.

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorstwa gazownicze mogą zawierać transakcje na giełdzie towarowej za pośrednictwem domów maklerskich. Brak jednak uzasadnienia merytorycznego, aby wykluczać możliwość udziału w obrocie giełdowym przedsiębiorstwom gazowniczym, podczas gdy na rynku energii elektrycznej prowadzonym przez giełdę towarową przedsiębiorstwa elektroenergetyczne mogą zawierać takie transakcje bezpośrednio.

Zmiana spowoduje zniesienie tej nieuzasadnionej bariery, przyśpieszenie rozwoju rynku giełdowego oraz zmniejszenie potencjalnych kosztów pośrednictwa w zawieraniu transakcji giełdowych.

Obowiązek informowania o cenach paliw gazowych

Wdrożenie zasad konkurencyjnego rynku gazu ziemnego wymaga transparentnej i dostępnej powszechnie informacji o cenach gazu ziemnego. Z uwagi na fakt, iż większość gazu ziemnego zużywanego na krajowym rynku jest importowana, cena na rynku krajowym nawet po liberalizacji rynku będzie silnie uzależniona od cen w imporcie. Dlatego, aby przeciwdziałać spekulacjom, niezbędne jest, aby rynek miał dostęp do informacji na temat średnich cen gazu z importu.

Nowelizacja wprowadza więc obowiązek obliczania i publikowania takich cen. A ponieważ ceny gazu z kierunku wschodniego kształtowane są na innych zasadach i poziomach niż ceny gazu sprowadzanego z UE, ceny te będą obliczane i publikowane odrębnie.

Ewa Kranz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24614 )
Array ( [docId] => 24614 )

Array ( [docId] => 24614 )