Czy obecne prawo wspiera produkcję energii z OZE

Data: 18-07-2013 r.

Nim system wsparcia dla produkcji energii z odnawialnych źródeł znajdzie swoje kompleksowe uregulowanie w projektowanej ustawie o OZE, w obecnie obowiązującej ustawie - Prawo energetyczne przewidziany jest mechanizm wspierający OZE. Dwa jego podstawowe elementy to gwarantowana cena zakupu energii wytwarzanej z OZE oraz dochód ze sprzedaży świadectwa pochodzenia.

Warto też pamiętać, że energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii zwolniona jest z podatku akcyzowego.

Gwarantowana cena zakupu energii z OZE

Elementem mającym istotny wpływ na cenę wytwarzanej i sprzedawanej energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a zarazem stanowiącym pierwszy strumień przychodu dla podmiotów wytwarzających energię elektryczna z OZE jest gwarantowana cena zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę z urzędu.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne stanowi, sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na jej wytwarzanie. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18, lit. b prawa energetycznego, średnią cenę sprzedaży ustala Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Sprzedawca z urzędu to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej. Usługa kompleksowa to usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii.

Świadectwo pochodzenia energii z OZE

Drugim elementem przychodu producentów energii elektrycznej z OZE jest prawo majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia wydawanego za energie elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z przepisem art. 9e ustawy - Prawo energetyczne potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jest świadectwo pochodzenia tej energii. Z kolei w myśl art. 9e ust. 3, świadectwo pochodzenia jest wydawane przez Prezesa URE na wniosek podmiotu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się instalacja odnawialnego źródła energii określona we wniosku.

Świadectwo takie jest wydawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Prezesa URE przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 9e ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24642 )
Array ( [docId] => 24642 )

Array ( [docId] => 24642 )