Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych

Data: 24-06-2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela w 2013 roku dotacji na przeprowadzenie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w konkursach dotacyjnych Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”. Budżet programu wynosi prawie 40 000 000 zł.

Celem Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” na lata 2011 – 2016 jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej.

Beneficjenci

Beneficjentami Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” mogą zostać przedsiębiorcy spełniający poniższe warunki:

  • przedsiębiorstwa realizują projekty mające na celu oszczędzanie energii,
  • minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej w przedsiębiorstwie (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wynosiła 20 000 MWh/rok.

Wysokość dofinansowania

Wysokość pojedynczej dotacji z programu „Efektywne wykorzystanie energii” może wynosić do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie można otrzymać jedynie na realizację przedsięwzięcia, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia dokumentacji aplikacyjnej (decydujące znaczenie ma data protokołu odbioru audytu).

 

Rodzaje przedsięwzięć

Dotacje z funduszy Programu „Efektywne wykorzystanie energii” można otrzymać na audyty energetyczne i elektroenergetyczne, a w tym:

  • audyty energetyczne procesów technologicznych,
  • audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
  • audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
  • audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Każdy beneficjent dotacji powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie obszar (zakres), który planuje audytować.

Konkursy dotacyjne

Przewidywane terminy rozpoczęcia edycji konkursowych w 2013 r. to: 28 czerwiec – 26 lipiec, 6 wrzesień – 4 październik, 19 listopad – 19 grudzień.

Nabór wniosków do programu odbywa się w trybie konkursu otwartego.

Ogłoszenia konkursowe oraz cała dokumentacja niezbędna do prawidłowego przygotowania wniosków o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/

Dokumentację należy składać bezpośrednio w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawa prawna: Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii - Część 1 Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011-2016).

Robert Barański, autor publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24600 )
Array ( [docId] => 24600 )