Dotacje na oszczędzanie i odnowę źródeł energii

Data: 24-06-2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił konkurs dotacyjny w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Dotacje udzielane są z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dokumentację aplikacyjną można składać do 12 sierpnia b.r.

Celem Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Rodzaje dofinansowywanych projektów

W ramach programu na dofinansowanie mogą liczyć projekty przyczyniające się do:

 • poprawy efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu),
 • modernizacji lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej w nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne źródła ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW (w tym pochodzące ze źródeł odnawialnych lub wytwarzanych w skojarzeniu),
 • instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW (zaopatrujących budynki użyteczności publicznej).

 

Beneficjenci dotacji

W konkursach dotacyjnych programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” mogą uczestniczyć:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • inne podmioty realizujące zadania publiczne.

Wysokość dofinansowania

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Programu Operacyjnego wynosi 67 394 000 euro (ok. 279 152 687 zł.).

Dofinansowanie pojedynczego projektu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Minimalna kwota dofinansowania to 170 000 euro (704 157 zł.). Maksymalnie można uzyskać dotację w wysokości 3 000 000 euro (12 426 300 zł.).

Konkurs dotacyjny

Obecnie trwa nabór dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotacyjnego. Termin zakończenia konkursu upływa 12 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00.

Dokumentację aplikacyjną wraz z wymaganymi załącznikami (wypełnioną w języku polskim na obowiązujących formularzach) i podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie drukowanej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB) na adres: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Departament Funduszy Norweskich, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa) lub złożyć osobiście w Kancelarii Funduszu.

Podstawy prawne: program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Robert Barański, autor publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24622 )
Array ( [docId] => 24622 )

Array ( [docId] => 24622 )