Dotacje na oszczędzanie i odnowę źródeł energii

Data: 24-06-2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił konkurs dotacyjny w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Dotacje udzielane są z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dokumentację aplikacyjną można składać do 12 sierpnia b.r.

Celem Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Rodzaje dofinansowywanych projektów

W ramach programu na dofinansowanie mogą liczyć projekty przyczyniające się do:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu),
  • modernizacji lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej w nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne źródła ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW (w tym pochodzące ze źródeł odnawialnych lub wytwarzanych w skojarzeniu),
  • instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW (zaopatrujących budynki użyteczności publicznej).
 

Beneficjenci dotacji

W konkursach dotacyjnych programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” mogą uczestniczyć:

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • inne podmioty realizujące zadania publiczne.

Wysokość dofinansowania

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Programu Operacyjnego wynosi 67 394 000 euro (ok. 279 152 687 zł.).

Dofinansowanie pojedynczego projektu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Minimalna kwota dofinansowania to 170 000 euro (704 157 zł.). Maksymalnie można uzyskać dotację w wysokości 3 000 000 euro (12 426 300 zł.).

Konkurs dotacyjny

Obecnie trwa nabór dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotacyjnego. Termin zakończenia konkursu upływa 12 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00.

Dokumentację aplikacyjną wraz z wymaganymi załącznikami (wypełnioną w języku polskim na obowiązujących formularzach) i podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie drukowanej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB) na adres: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Departament Funduszy Norweskich, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa) lub złożyć osobiście w Kancelarii Funduszu.

Podstawy prawne: program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Robert Barański, autor publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24623 )
Array ( [docId] => 24623 )