Energetyka wiatrowa - dotacje na dostosowanie sieci elektroenergetycznych

Data: 24-06-2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi Program Priorytetowy „System zielonych inwestycji – Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Budżet Programu wynosi 250 mln zł. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia, których minimalny koszt całkowity przekracza 8 mln zł.

Celem Programu jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE).

Wysokość dotacji, jaką można otrzymać z programu wynosi 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej. Suma dofinansowania nie może jednak przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

Beneficjenci programu

W konkursach dotacyjnych programu mogą uczestniczyć:

 • wytwórcy energii elektrycznej,
 • operatorzy sieci,
 • inwestorzy farm wiatrowych,
 • inne podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwórców energii elektrycznej z energetyki wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

Projekty konkursowe

Na dofinansowanie z programu mogą liczyć przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej. a w tym m.in:

 • zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE),
 • rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola (pola liniowe, pola transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe, pola potrzeb własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring),
 • rozbudowa sieci 110 kV/SN (linie napowietrzne, kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących linii poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego obwodu),
 • połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi, a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV),
 • budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych,
 • budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN,
 • budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych źródeł energii,
 • modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej, np. poprzez podwyższenie przebiegu linii przesyłowej lub poprzez dodatkową izolację.

Konkurs dotacyjny planowany jest w terminie od 4 do 15 listopada 2013 r.

Ogłoszenie o naborze dokumentacji aplikacyjnej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl

Robert Barański, autor publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24639 )
Array ( [docId] => 24639 )