Gaz łupkowy: miliard złotych na badania w Polsce

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 18-08-2012 r.

Prace badawcze w polskich przedsiębiorstwach, które zajmą się rozwojem technologii eksploatacji gazu łupkowego, mają zostać dofinansowane kwotą 1 mld zł. Zgodnie z harmonogramem, program inwestycyjny będzie realizowany w latach 2012-2022, a nabór wniosków i rozstrzygnięcie konkursów przewidziano na lata 2012-2013.

Środki na dofinansowanie rozwoju technologii - w kwocie 250 mln zł - mają pochodzić z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Identyczna suma zostanie przekazana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, a kolejne 500 mln zł trafi bezpośrednio od firm i organizacji przemysłowych, które są zainteresowane wynikami badań i ich wdrożeniem w gospodarce.

Prace badawcze nad złożami gazu łupkowego w Polsce planowane są przede wszystkim w pasie od wybrzeża Bałtyku, przez centralną Polskę i tereny aż do Lubelszczyzny (tutaj wykonano już m.in. wstępne odwierty, które mają potwierdzić wielkość złóż i tym samym opłacalność ich wydobycia).

Gaz z łupków to poważna alternatywa dla wydobycia i produkcji tradycyjnego gazu ziemnego. Ta metoda cechuje się jednak wyższymi kosztami i zdecydowanie bardziej skomplikowaną technologią pozyskiwania surowca.

Do produkcji gazu łupkowego niezbędne jest wykonanie w ziemi odpowiedniej liczby pionowych odwiertów (na głębokość kilku kilometrów), od których odchodzą poziome odgałęzienia. System służy wpompowaniu substancji czynnych, które wyzwalają w skałach odpowiednią reakcję chemiczną i w ten sposób wyzwalają gaz łupkowy.

Pod względem swojej struktury łupki są bogate w materiał organiczny. Zazwyczaj stanowią jednocześnie element skał macierzystych, w których dochodzi także – pod wpływem ciśnienia i wysokiej temperatury – do przekształcenia zasobów ropy naftowej w gaz ziemny.

Z danych, które opublikował Państwowy Instytut Geologiczny w marcu 2012 roku wynika, że krajowe zasoby gazu łupkowego mieszczą się najprawdopodobniej w granicach od 346 mld do 768 mld metrów sześciennych (dla przykładu w ciągu ostatnich dziesięciu lat średnie wydobycie gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych wyniosło około 51 mld m3 rocznie).

Zobacz też:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24607 )
Array ( [docId] => 24607 )