Jak jest realizowany program budowy elektrowni jądrowych w Polsce

Data: 19-07-2013 r.

Program polskiej energetyki jądrowej ma być przyjęty przez Radę Ministrów do końca II kwartału 2013 r., tj. po zakończeniu procedury konsultacji transgranicznych. Spółki jądrowe głównego inwestora, PGE Polska Grupa Energetyczna w połowie lipca przedstawiły raport z prac na rzecz budowy elektrowni jądrowych w Polsce wykonanych w ostatnim roku.

Uchwałę o rozpoczęciu prac nad programem Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2009 r. Celem programu ma być uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w 2025 r. Głównym inwestorem jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Według uchwały z 2009 r. pierwsza taka elektrownia miała powstać pięć lat wcześniej.

Elektrownie jądrowe w pięciu etapach

Obecnie program przewiduje prowadzenie działań w pięciu etapach Zgodnie z harmonogramem, etap pierwszy, który powinien zakończyć się jeszcze w tym roku, zakłada opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej, uchwalenie aktów prawnych (ustawa Prawo atomowe i tzw. „ustawa inwestycyjna”, wraz z rozporządzeniami).

Etap drugi – 1 lipca 2013 – 31grudnia 2014 r., to wyłonienie wykonawcy badań lokalizacyjnych oraz ogłoszenie przetargu na wybór technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej.

Etap trzeci – 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2017 r., to wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień.

Etap czwarty –1 stycznia.2018 – 31 grudnia 2022 r., to uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa pierwszej elektrowni jądrowej.

Etap piąty – 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2025 r., to zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni jądrowej z terminem uruchomienia wyznaczonym na 2029 rok.

 

Badania lokalizacyjne i środowiskowe dla elektrowni jądrowych

W połowie lipca 2013 r. zarządy spółek PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE E1 sp. z o.o. przedstawiły raport z prac wykonanych przez spółki jądrowe w ciągu ostatniego roku.

Z raportu wynika, że na początku 2013 r. PGE EJ 1 zakończyło prowadzone w trybie zamówień publicznych postępowanie na wybór wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych. Umowa została podpisana z konsorcjum firm WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc, WorleyParsons Group Inc. Badania te mają na celu określenie odpowiedniej z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także uzyskanie dla niej wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Są to przede wszystkim: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzja o ustaleniu lokalizacji obiektu jądrowego oraz uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach pozwolenia na budowę.

Wybrany wykonawca rozpoczął pierwszy etap prac, tzw. mobilizację do realizacji projektu. Wykonano również działania niezbędne do rozpoczęcia badań w terenie.

PGE EJ 1 pozyskała też prawa do nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych. Uzyskanie dostępu do nieruchomości leżących na terenie dwóch pierwszych potencjalnych lokalizacji, które będą poddawane badaniom („Choczewo” i „Żarnowiec” na terenie gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa) wymagało trwających wiele tygodni negocjacji i uzgodnień z różnymi podmiotami, głównie prywatnymi.

Spółki jądrowe opracowały „Koncepcję postępowania pakietowego (zintegrowanego)”, w myśl której zostanie przeprowadzone jedno postępowanie obejmujące kluczowe aspekty projektu jądrowego.

Finansowanie budowy elektrowni jądrowych

Spółki jądrowe przeprowadziły prace, których celem było wypracowanie wstępnych wariantów struktury finansowania projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w oparciu o dotychczasowe założenia strategiczne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
W ramach tych prac odbyły się spotkania z przedstawicielami kilkunastu banków komercyjnych.

Spółka przygotowała zarys programu ubezpieczeniowego dla inwestycji. Uwzględnia on wszystkie zidentyfikowane do tej pory kluczowe ryzyka na wszystkich etapach realizacji.
Koncepcja powstała we współpracy z międzynarodowym zespołem brokerów ubezpieczeniowych posiadających doświadczenie w branży energetycznej, w tym energetyki jądrowej.

Na początku lipca 2013 r. PGE EJ 1 podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą „Analizy wariantowej możliwości przyłączeniowych oraz wpływu na prace sieci zamkniętej w obszarze KSE planowanej elektrowni jądrowej”.

Aktualnie PGE EJ 1 prowadzi postępowanie na wybór doradcy technicznego inwestora.

Ewa Kranz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24586 )
Array ( [docId] => 24586 )