Jak wygląda obrót prawami majątkowymi na rynku energii

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 16-08-2012 r.

Obrót prawami majątkowymi wynikającymi z tzw. świadectw pochodzenia prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii. Jest to system, którego główne zadanie polega na wsparciu producentów działających na rynku źródeł odnawialnych (OZE) i kogeneracji, czyli procesu jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowniach.

Dzięki wymianie handlowej na tym rynku wytwórcy energii elektrycznej (produkujący nośniki w oparciu o OZE, ale także w ramach procesu kogeneracji) mogą korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe. Z drugiej strony, ten system pozwala również wywiązać się z nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zakupu praw.

Ważnym elementem platformy obrotu prawami majątkowymi jest jednolity dostęp do informacji rynkowych, które dotyczą ceny oraz wielkości ofert. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z podmiotów uczestniczących w transakcjach ma jednakowe możliwości kupna lub sprzedaży praw majątkowych.

Istotne znaczenie ma również łatwy dostęp do wszystkich ofert, co w znacznym stopniu ogranicza koszty zakupu praw majątkowych.

Podmioty zainteresowane dokonaniem transakcji mogą to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest bezpośredni udział w obrocie, drugą opcją natomiast skorzystanie z pośrednictwa domu maklerskiego, który jest członkiem Towarowej Giełdy Energii - oczywiście dopuszczonym do działania na rynku praw majątkowych.

Aby jednak uzyskać takie uprawnienia, niezbędna jest zgodna Komisji Nadzoru Finansowego i spełnienie określonych wymogów, które nakłada organ nadzorczy.

 

Pierwsza transakcja na tej platformie obrotu została zawarta pod koniec grudnia 2005 roku. Wówczas notowane były prawa do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.

Pod koniec grudnia 2007 roku ruszył także obrót prawami do świadectw dla energii elektrycznej wytworzonej w ramach procesu kogeneracji.

Zobacz też:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24593 )
Array ( [docId] => 24593 )