Jakie zadania spełnia Towarowa Giełda Energii

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 16-08-2012 r.

Towarowa Giełda Energii jest platformą obrotu, na której wyznaczane są ceny nośników energii stanowiące następnie punkt odniesienia dla rynkowych transakcji. Dzięki takiemu mechanizmowi największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego mogą uczestniczyć w bezpiecznym i przejrzystym handlu energią.

Tutaj przedmiotem obrotu może być nie tylko energia elektryczna, ale także paliwa ciekłe i gazowe. Ponadto transakcje dotyczą limitów wielkości produkcji energii – zwłaszcza produkcji elektrycznej – oraz limitów odnoszących się do wielkości emisji zanieczyszczeń.

Handel obejmuje też prawa majątkowe do wspomnianych wcześniej nośników energii oraz limitów ograniczających produkcję i emisję zanieczyszczeń.

TGE prowadzi rejestr świadectw pochodzenia zarówno dla energii ze źródeł odnawialnych, jak również z kogeneracji (proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowniach) i biogazu rolniczego.

Historia Towarowej Giełdy Energii sięga 1999 roku, kiedy to zostało wybrane konsorcjum (ze spółką Elektrim na czele) mające utworzyć i uruchomić platformę handlu energią. W 2003 roku TGE uzyskała licencję na prowadzenie giełdy towarowej.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem w rozwoju tego rynku było utworzenie rejestru świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej, która wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych (2005 rok). Dwa lata później podobny rejestr został uruchomiony dla nośników pochodzących z procesu kogeneracji.

W tym samym czasie dynamiczny rozwój TGE zaowocował także wprowadzeniem handlu prawami majątkowymi do wspomnianych już wcześniej świadectw energetycznych.

 

Ponadto w 2006 roku – we współpracy z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – uruchomiony został obrót limitami ograniczającymi emisję CO2.

Z kolei cztery lata temu giełda wprowadziła rynek terminowy dla energii elektrycznej. Dzięki kontraktom na dostawę energii, możliwe stało się wyznaczanie cen w dłuższym horyzoncie. W efekcie sprzedawcy i odbiorcy energii elektrycznej mogą nie tylko prognozować ceny, ale także elastycznie reagować na zmiany po stronie kosztów zakupu i sprzedaży nośników.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24590 )
Array ( [docId] => 24590 )