Na czym polegają aukcje energii elektrycznej

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 16-08-2012 r.

Aukcje energii elektrycznej prowadzone są przez Towarową Giełdę Energii jako dodatkowy element handlu w tym segmencie obok rynku terminowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą kupować lub sprzedawać większe ilości energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie – np. na przestrzeni kwartału lub roku.

Dzięki prowadzonym aukcjom wytwórcy nośników energetycznych mają również możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku sprzedaży energii.

Aukcje prowadzone są zgodnie ze ścisłym harmonogramem, co pozwala na zachowanie pełnej przejrzystości dokonywanych transakcji (kontrolę i nadzór nad handlem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego). Ponadto partnerzy biznesowi korzystają tutaj z gwarancji rozliczeń dzięki odpowiedniemu systemowi zabezpieczeń wprowadzonych przez TGE.

Wniosek o zorganizowanie aukcji składany jest w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed proponowanym dniem transakcji. Zgodnie z procedurami musi on zawierać określone informacje, niezbędne dla zorganizowania obrotu nośnikami energii.

Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwą datę przeprowadzenia aukcji, ale także jej rodzaj (zakup lub sprzedaż) oraz wskazanie instrumentu, który ma być przedmiotem handlu. Należy również dokładnie określić ilość energii elektrycznej i oferowany limit ceny (przypadku aukcji sprzedaży będzie to cena minimalna, natomiast w wariancie zakupowym pułap maksymalny).

Termin otwarcia aukcji jest podawany przez TGE do publicznej wiadomości co najmniej na 5 dni roboczych przed jej przeprowadzeniem.

Ważne znaczenie mają również parametry, które odnoszą się bezpośrednio do samej transakcji. Tutaj kluczowy jest system realizacji obrotu zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.

Po pierwsze realizowane są dyspozycje o najwyższym limicie ceny dla przyjętych zleceń kupna i najniższym progu dla zleceń sprzedaży.

Z kolei dyspozycje opiewające na równy limit ceny mają priorytet czasowy, a więc te przyjęte wcześniej, trafiają do realizacji w pierwszej kolejności. Harmonogram przewiduje także częściową realizację zleceń podczas aukcji.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24589 )
Array ( [docId] => 24589 )