Nowe prawo dla rynku gazu łupkowego w Europie

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 11-09-2012 r.

Wydobycie i eksploatacja gazu łupkowego na szerszą skalę w Europie, mogą doprowadzić do zmiany obowiązujących przepisów. Obawy przedstawicieli Komisji Europejskiej budzą tutaj nie tylko kwestie związane z ochroną środowiska w trakcie całego procesu technologicznego, ale przede wszystkim brak spójnych rozwiązań, które kompleksowo obejmowałyby ten obszar eksploatacji surowców.

Po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji, nowe rozwiązania miałyby ujrzeć światło dzienne już na początku 2013 roku. Chodzi o propozycje odnoszące się do norm środowiskowych, które regulowałyby proces pozyskiwania gazu z łupów.

Według przedstawicieli Komisji Europejskiej, problem jest szczególnie istotny, bowiem technologia wydobycia gazu łupkowego może stwarzać o wiele większe zagrożenia, niż ma to miejsce w przypadku eksploatacji gazu tradycyjnymi metodami.

Stąd konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy na temat niekorzystnych skutków dla środowiska naturalnego, jakie towarzyszą tej właśnie metodzie, a następnie dostosowanie przepisów i dyrektyw unijnych do stanu faktycznego.

Obecnie obowiązujące prawo zostało bowiem uchwalone w okresie, kiedy dyskusja o łupkach nie wywoływała aż tak silnych emocji. Jednocześnie nie było wtedy planów aktywnej eksploatacji złóż na terenie Unii Europejskiej (w tym Polski), które mogłyby w istotny sposób zmienić układ sił na międzynarodowym rynku gazu.

Z przygotowanego przez Komisję Europejską raportu środowiskowego wynika, że w obowiązującym prawie unijnym istnieją luki, które trzeba natychmiast wypełnić. A to wymaga szybkiej weryfikacji dotychczasowych przepisów. Chodzi m.in. o konieczność obniżenia progu wydobycia gazu, przy którym wymagana jest pełna ocena oddziaływania na środowisko planowanych odwiertów poszukiwawczych.

Kolejny istotny aspekt to zanieczyszczenie wód gruntowych związkami chemicznymi, które są wykorzystywane w procesie technologicznym oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery – w tym np. gazów cieplarnianych.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24611 )
Array ( [docId] => 24611 )