Nowelizacja prawa energetycznego wpłynie również na odbiorców energii

Data: 16-09-2013 r.

Nowe przepisy prawa energetycznego dotkną nie tylko już funkcjonujące przedsiębiorstwa energetyczne. Także spółki, które są konsumentami energii, odczują zmiany. Nowelizacja przewiduje bowiem mniej rygorystyczne wymagania oraz rozwiązuje niektóre zawiłości prawne.

Zakładane przez rząd istotne zmiany dla producentów, dystrybutorów i konsumentów energii, czyli nowelizacja prawa energetycznego przybrały postać tzw. trójpaku energetycznego. Zapowiadana szeroka nowelizacja trzech ustaw ostatecznie została sfinalizowana podpisaną przez prezydenta ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Prawo gazowe oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii wciąż oczekują zmian.

Mały trójpak energetyczny

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana 14 sierpnia przez prezydenta, czyli tzw. mały trójpak, oznacza m.in.:

 • wprowadzenie wymogu uzyskania przez przedsiębiorców energetycznych certyfikatu niezależności, który będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej,
 • uregulowanie wytwarzania energii w mikroinstalacji i przyłączanie takiej instalacji do sieci dystrybucyjnej,
 • wprowadzenie pojęcia tzw. „odbiorcy wrażliwego”, który będzie mógł otrzymywać zryczałtowany, comiesięczny dodatek energetyczny w wysokości zależnej od liczby osób w gospodarstwie domowym; będzie przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji i wypłacany z budżetu gminy.

Ponadto udało się w małym trójpaku zawrzeć kilka zmian, które miały obowiązywać dopiero w nowym Prawie energetycznym. I tak:

 • zdefiniowano „odbiorcę przemysłowego”, wyliczając stosowne sektory działalności oraz „wytwarzanie” – jako produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesach energetycznych;
 • sprecyzowano, że to urządzenia ubiegającego się o przyłączenie są przyłączane do sieci, a nie sam podmiot ubiegający się o to przyłączenie;
 • rozszerzono krąg podmiotów, które będą mogły samodzielnie uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwo pochodzenia z kogeneracji; alternatywnie możliwe będzie uiszczenie opłaty zastępczej; rozszerzenie obejmuje dużych odbiorców przemysłowych, tj. takich, których cechuje zużycie energii elektrycznej powyżej 100GWh rocznie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24606 )
Array ( [docId] => 24606 )

Array ( [docId] => 24606 )