Ryzyko inwestycji w kontrakty na dostawę energii elektrycznej

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 16-08-2012 r.

Rynek kontraktów terminowych na dostawę energii elektrycznej podlega istotnym czynnikom ryzyka, które wiążą się ze specyfiką inwestowania w tym segmencie. Dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy mieli pełną świadomość podejmowanych działań i związanych z tym dosyć ryzykownych operacji finansowych.

Pierwszym ważnym elementem jest tutaj ryzyko rynkowe, które wynika ze zmiany kursów, jakim podlegają kontrakty terminowe. Pamiętajmy, że kurs zależy w znacznym stopniu od czynników kosztowych wpływających na przyszłą cenę energii elektrycznej. Ponadto składa się na niego także relacja popytu do podaży na nośnik energetyczny w okresie jego dostawy.

Tutaj podmiot zawierający transakcję jest narażony na zdecydowanie większe ryzyko zmiany kursów niż ma to miejsce w przypadku instrumentu bazowego, na którym opiera się kontrakt terminowy.

Oczywiście nie możemy również zapominać o bardzo ważnym dla inwestorów ryzyku płynności. Ten element może stanowić istotne zagrożenie w sytuacji, gdy np. planowane jest zawarcie dużej liczby transakcji. Brak odpowiedniej płynności nie pozostanie wówczas bez wpływu na poziom kursu rynkowego.

W konsekwencji – mając otwartą pozycję – jakiekolwiek trudności ze znalezieniem przeciwstawnych zleceń będą skutkowały trudnościami z opuszczeniem rynku i bezpośrednio wpłyną na poziom kursu.

Innym rodzajem zagrożenia jest ryzyko zmian cen na rynku spot, czyli transakcji natychmiastowych dla nośników energetycznych (platforma również prowadzona przez Towarową Giełdę Energii).

 

Od wspomnianych wcześniej transakcji spot (tzw. rynek dnia następnego) zależy bowiem ustalenie cen dla pozostałych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii w Polsce.

I w końcu mamy również do czynienia z ryzykiem prawnym. W tym przypadku szczególnie istotne znaczenie dla kursu kontraktów terminowych mają regulacje prawne dla sektora energetycznego zarówno w zakresie aktów ustawodawczych, jak też w odniesieniu do ich wykonywania na rynku.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24592 )
Array ( [docId] => 24592 )