Wszystkie artykuły

  Proces inwestycyjny 04.04.2016
  Naruszenie przepisów ochrony środowiska może prowadzić do wykluczenia inwestycji
  Wiele inwestycji budowlanych wiąże się z obowiązkiem przestrzegania zasad ochrony środowiska i warunków klimatycznych, a także uwzględnienia potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Naruszenie tych zasad może prowadzić do konieczności zaniechania pewnych działań. A to oznacza w praktyce zablokowanie naszych planów inwestycyjnych. Jak się tego ustrzec? Przepisy ...

  Proces inwestycyjny 18.11.2013
  Dofinansowanie na redukcję emisji ze spalin
  Na inwestycję służącą redukcji emisji ze źródeł spalania paliw mikroprzedsiębiorca może uzyskać nawet 80-proc. dofinansowania w formie dotacji lub pożyczek preferencyjnych albo preferencyjnych kredytów bankowych. Także dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów ...

  Proces inwestycyjny 31.10.2013
  Ecolabel – wspólnotowe oznakowanie ekologiczne 
  Coraz więcej konsumentów wybiera towary i usługi przyjazne środowisku, opatrzone „zielonym” ekoznakiem, wiedząc, że nie będą przez to droższe bądź słabszej jakości. Ecolabelling jest przejawem wzrastającego znaczenia ochrony środowiska i ekologii, efektem przykładania do nich coraz większej wagi przez opinię publiczną oraz narzędziem marketingowym i elementem strategii promocji ...

  Proces inwestycyjny 30.10.2013
  Dofinansowanie na ścieki i kanalizację
  Ponad 600 milionów złotych ze środków publicznych pójdzie na budowę lub modernizację kanalizacji. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe. Wsparcie mogą uzyskać działania polegające na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych lub budowie albo modernizacji systemów kanalizacji ...

  Proces inwestycyjny 14.10.2013
  Inwestycje związane z transportem morskim bardziej ekologiczne
  W poszukiwaniu nowych sposobów na obniżenie kosztów i usprawnienie biznesu przedsiębiorcy coraz częściej zwracają się w stronę transportu morskiego i magazynów w pobliżu portów morskich. Jest on ekologiczny i tani. A dzięki budowie autostrad i dróg ekspresowych staje się konkurencyjny.Inwestycje w krajową infrastrukturę kolejową, intermodalną oraz drogową (np. drogi A1 i S3) wzmacniają ...

  Proces inwestycyjny 27.09.2013
  Atom musi być w polskim mikście energetycznym
  Farma wiatrowa, która mogłaby produkować podobną ilość energii, co planowana w Polsce elektrownia jądrowa, musiałaby zajmować powierzchnię grubo przekraczającą 100 tys. ha, a więc dwa razy większą niż Warszawa.Problem jednak w tym, że i tak musielibyśmy wybudować elektrownie na węgiel, gaz albo jądrowe, żeby nie zabrakło nam prądu wtedy, gdy nie wieje. W polskim miksie energetycznym ...

  Proces inwestycyjny 19.09.2013
  Rośnie rynek ekologicznych samochodów
  Kierowcy chcą redukcji CO2, jednak nie są gotowi zmienić swojego stylu życia ani ponosić kosztów modernizacji. Branża motoryzacyjna bierze więc na siebie koszt dostosowania samochodów do wymogów ekologii, przy zachowaniu wysokiej mocy silników oraz komfortu jazdy.W ubiegłym roku walcząca ze skutkami kryzysu branża motoryzacyjna koncentrowała się na cięciach w zatrudnieniu. Teraz priorytetem ...

  Proces inwestycyjny 18.09.2013
  Nowe obowiązki w raportowaniu społecznym
  W ciągu kilku nadchodzących lat, raportowanie społeczne i środowiskowe w UE, a zatem i w Polsce, przestanie być wyłącznie dobrą wolą przedsiębiorcy. Firmy będą musiały określać ryzyka społeczne, w tym ekologiczny aspekt CSR.Raportowanie społeczne stanie się ustawowym obowiązkiem. W takim kierunku zmierza wniosek legislacyjny „w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych ...

  Proces inwestycyjny 16.09.2013
  Ekologia w górnictwie: kopalnie bez górników
  Konkurencja kosztowa, w tym koszty emisji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa wymuszają na górnictwie działania innowacyjne. Jednym z nich jest automatyzacja, która pozwala eksploatować pokłady węgla do tej pory porzucane.W pierwszej połowie roku w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie testowany był prototypowy kompleks ścianowy do wybierania węgla z cienkich pokładów. Takich, gdzie praca ...

  Proces inwestycyjny 16.09.2013
  Nowelizacja prawa energetycznego wpłynie również na odbiorców energii
  Nowe przepisy prawa energetycznego dotkną nie tylko już funkcjonujące przedsiębiorstwa energetyczne. Także spółki, które są konsumentami energii, odczują zmiany. Nowelizacja przewiduje bowiem mniej rygorystyczne wymagania oraz rozwiązuje niektóre zawiłości prawne.Zakładane przez rząd istotne zmiany dla producentów, dystrybutorów i konsumentów energii, czyli nowelizacja prawa energetycznego ...