Wszystkie artykuły

  Proces inwestycyjny 09.09.2013
  Pieniądze na przedsięwzięcia niskoemisyjne
  Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają pieniądze na przygotowanie profesjonalnych planów gospodarki emisyjnej w najbliższych latach. To fundament, na którym gminy będą w najbliższych latach budować swoją politykę pro ekologiczną.Perspektywa unijna ma lata 2014-2020 jest chyba najbardziej ekonomicznie korzystna dla Polski z punktu widzenia ekologii - w poprawie niskoemisyjności, ...

  Proces inwestycyjny 09.09.2013
  Energetyka oparta na węglu brunatnym nie ma przyszłości
  Górnictwo węgla brunatnego to z pewnością nie górnictwo ekologiczne. Tak samo energetyka oparta na tym surowcu, która emituje gigantyczne ilości CO2. W elektrowni Bełchatów ze spalania węgla powstaje 3 mln Mg popiołu i żużlu w ciągu jednego roku.Utrzymanie obecnych mocy elektrowni opalanych węglem brunatnym, możliwe będzie najdalej do 2037 roku, pisze dr Michał Wilczyński w raporcie ...

  Proces inwestycyjny 19.07.2013
  Jak jest realizowany program budowy elektrowni jądrowych w Polsce
  Program polskiej energetyki jądrowej ma być przyjęty przez Radę Ministrów do końca II kwartału 2013 r., tj. po zakończeniu procedury konsultacji transgranicznych. Spółki jądrowe głównego inwestora, PGE Polska Grupa Energetyczna w połowie lipca przedstawiły raport z prac na rzecz budowy elektrowni jądrowych w Polsce wykonanych w ostatnim roku.Uchwałę o rozpoczęciu prac nad programem ...

  Proces inwestycyjny 18.07.2013
  Czy produkcja energii z OZE w Polsce zyska wsparcie
  Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest postrzegany głównie jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska oraz zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy polska elektroenergetyka oparta jest w około 90 % na węglu, w związku z czym zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest niezwykle ...

  Proces inwestycyjny 18.07.2013
  Czy obecne prawo wspiera produkcję energii z OZE
  Nim system wsparcia dla produkcji energii z odnawialnych źródeł znajdzie swoje kompleksowe uregulowanie w projektowanej ustawie o OZE, w obecnie obowiązującej ustawie - Prawo energetyczne przewidziany jest mechanizm wspierający OZE. Dwa jego podstawowe elementy to gwarantowana cena zakupu energii wytwarzanej z OZE oraz dochód ze sprzedaży świadectwa pochodzenia.Warto też pamiętać, że ...

  Proces inwestycyjny 11.07.2013
  Dofinansowanie do budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
  600 milionów złotych zostanie przeznaczonych na preferencyjne pożyczki, z których ma być finansowana budowa mikro- i małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Znowelizowane prawo energetyczne ma zapewnić bezpłatne podłączanie takich instalacji do sieci. Jest więc szansa, że nareszcie także w Polsce ruszy na większą skalę produkcja energii z rozproszonych źródeł OZE.Narodowy ...

  Proces inwestycyjny 11.07.2013
  Czy państwo będzie dalej wspierać kogenerację w Polsce
  Przepisy wspierające system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w Polsce wygasły 31 marca br. Rząd chce jednak przedłużyć ten system do końca marca 2015 r. Jednak nowelizacja stosownej ustawy wciąż jest w toku prac sejmowych.Aktualnie system wsparcia dla kogeneracji dotyczy tylko jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy ...

  Proces inwestycyjny 10.07.2013
  Czy dystrybutorzy gazu będą mogli handlować bezpośrednio na giełdzie
  Paliwa gazowe powinny być przedmiotem wolnego obrotu na rynku. Tego wymagają przepisy unijne. Obecnie w Polsce na rynku gazu ceny w znacznym stopniu ustalane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Dystrybutorzy gazu wkrótce jednak uzyskają więcej swobody, w tym także w zakresie obrotu paliwami na giełdach towarowych.Uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ...

  Proces inwestycyjny 09.07.2013
  Jak robić biznes na ekologicznym myciu samochodów
  Ekomyjnie to dynamicznie rozwijający się segment ekologicznego biznesu motoryzacyjnego. Są one dobrym pomysłem na działalność nawet dla niezbyt zamożnych przedsiębiorców, bo wystarczy wydać tylko 15 – 20 tys. zł, by uruchomić ekologiczną automyjnię w wersji mobilnej.Od czterech lat na polskim rynku funkcjonuje Międzynarodowa Sieć Ekologicznych Myjni Ręcznych Autobella. Jej wyłącznym ...

  Proces inwestycyjny 09.07.2013
  Dotacje dla samorządu na ekologiczne oświetlenie
  Gmina ma możliwość otrzymania ekopożyczki, dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w części też umarzanej) i specjalnego kredytu z BOŚ, na wymianę oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne. Spłata jest możliwa dzięki oszczędnościom, jakie przynoszą nowoczesne ekourządzenia.W sporządzonej przed kilku laty analizie Ministerstwa Gospodarki ...