Wszystkie artykuły

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 12.10.2012
  Energia ekologiczna - działanie solarów
  Solary, czyli kolektory słoneczne, to urządzenia, których zadaniem jest konwersja promieniowania słonecznego na ciepło. Instalacja solarna jest w stanie zabezpieczyć około 60% zapotrzebowania na ciepłą wodę w domach. Wydajność solarów, czyli tzw. sprawność kolektora, zależy od rodzaju technologii, jaką zastosujesz, a także od sposobu montażu.Rodzaje instalacji solarnych Wyróżniamy ...

  Proces inwestycyjny 12.10.2012
  Usuwanie azbestu - dofinansowanie
  Ilość azbestu w polskich miastach i wsiach jest trudna do oszacowania. W średniej wielkości miejscowościach do usunięcia pozostaje kilkaset ton tego chorobotwórczego materiału ze ścian i dachów budynków. Usunięcie i składowanie tony rakotwórczego azbestu kosztuje około 1000 zł. Dlatego warto zgłosić się do gminy po dofinansowanie. Specjaliści – tylko oni mogą usuwać azbest Polewanie ...

  Proces inwestycyjny 02.10.2012
  Czy Polska mogłaby być narażona na niedobory prądu
  Energia elektryczna to bardzo ważny element w łańcuchu wzajemnych zależności gospodarczych pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Bez zapewnienia odpowiednich dostaw nośników, nasz kraj byłyby narażony na poważną destabilizację w różnych sektora gospodarki, co jednocześnie prowadziłoby do istotnego zagrożenia w zakresie ogólnego bezpieczeństwa energetycznego. Taki scenariusz, ...

  Proces inwestycyjny 01.10.2012
  Farmy wiatrowe podbijają polski rynek
  Energetyka wiatrowa – oparta na odnawialnych źródłach energii – przebojem wdziera się do naszego kraju. To sygnał dla kolejnych firm, ale również gmin i samorządów, które chciałyby uniezależnić swój potencjał energetyczny od tradycyjnych dostawców, produkując jednocześnie tanią i czystą ekologicznie energię na własne potrzeby. W rezultacie farmy wiatrowe coraz częściej ...

  Proces inwestycyjny 30.09.2012
  Gminy i samorządy znalazły sposób na oszczędność energii
  Tańsza energia, która pozwala zaoszczędzić pieniądze w dobie kryzysu jest na wagę złota nie tylko w przypadku indywidualnych odbiorców, którzy wykorzystują prąd, czy też ogrzewanie na potrzeby gospodarstw domowych. To również ważny element ograniczenia kosztów działalności gmin i samorządów. Dzięki pomysłowi Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, aż 20 śląskich gmin ...

  Proces inwestycyjny 30.09.2012
  Ośrodki rekreacyjne inwestują w energię wodną
  Potencjał, jaki niosą ze sobą inwestycje w sektor energetyki wodnej, jest coraz częściej dostrzegany w naszym kraju. Gminy i samorządy wietrzą tutaj korzyści, które starają się przekuć na sukces w postaci taniej energii elektrycznej, która może być z powodzeniem wykorzystywana do działalności rekreacyjnej. Takim przykładem, który może być jednocześnie wskazówką dla innych samorządowców ...

  Proces inwestycyjny 21.09.2012
  Czy zakupy grupowe pomogą obniżyć koszty energii
  Tworzenie grup zakupowych na rynku energii może przynosić bardzo wymierne korzyści jej członkom. Oprócz zdecydowanie niższych kosztów nabycia nośników energetycznych, które stanowią istotny element w budżecie poszczególnych firm, możliwa jest także wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami, ale również nawiązanie bliższych kontaktów biznesowych.Oczywiście podstawowym założeniem ...

  Proces inwestycyjny 21.09.2012
  Czy gaz łupkowy przyniesie nam cud gospodarczy
  W najbardziej optymistycznym scenariuszu, gaz łupkowy wydobywany na terenie naszego kraju może stać się trampoliną do gwałtownych zmian technologicznych, które wymuszą błyskawiczną modernizację sektora energetyczno-ciepłowniczego w Polsce. Eksploatacja i wydobycie tego surowca może więc oznaczać poważne zmiany dla rodzimej gospodarki – wynika z szacunków Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 18.09.2012
  Rewolucyjne rozwiązania w technologiach energooszczędnych
  Stosowane obecnie na rynku technologie budowlane pozwalają na całkowite uniezależnienie w zakresie produkcji energii od zewnętrznego wytwórcy, który dostarcza nośniki do poszczególnych obiektów za pośrednictwem tradycyjnej sieci. Tutaj wykorzystuje się rozwiązania z zakresu tzw. trigeneracji, a więc łącznej produkcji prądu, ciepła i chłodu przez sam – specjalnie do tego zaprojektowany ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 17.09.2012
  Na czym polega mechanizm wychwytywania i składowania CO2
  Mechanizm sekwestracji dwutlenku węgla, czyli jego wychwytywania ze szkodliwych gazów, a następnie obróbki technologicznej i składowania w miejscach bezpiecznych dla środowiska, ma na celu przede wszystkim zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki wdrożeniu tej technologii, możliwe będzie spełnienie coraz ostrzejszych kryteriów polityki klimatycznej w odniesieniu do ochrony środowiska. ...