Wszystkie artykuły

  Proces inwestycyjny 28.08.2012
  Na czym opierają się inteligentne sieci energetyczne
  Działanie inteligentnych sieci energetycznych opiera się na maksymalnym wykorzystaniu korzyści, jakie daje odpowiednia integracja wszystkich elementów w procesie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii. Chodzi o to, aby system łączący poszczególne ogniwa – począwszy od wytwórcy, a skończywszy na finalnym odbiorcy - był bezpieczny, efektywny, ale także oszczędny w użytkowaniu. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 28.08.2012
  Jak powstaje elektryczność z energii cieplnej oceanu
  Dzięki gigantycznym masom wody, które pochłaniają promieniowanie słoneczne, istnieje możliwość przetworzenia zmagazynowanej przez akweny oceaniczne energii cieplnej w elektryczność. To proces, w którym wykorzystywany jest silnik cieplny działający w oparciu o różnicę temperatur między wodami głębinowymi i powierzchniowymi. Choć technologia jest dosyć dobrze znana i charakteryzuje ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 28.08.2012
  Czym charakteryzują się elektrownie szczytowo-pompowe
  Elektrownie szczytowo-pompowe wykorzystują bardzo ciekawą technologię produkcji energii. Najpierw bowiem muszą skorzystać z już wyprodukowanych nośników, które służą do wtłoczenia wody na wyższe partie terenu. Następnie wtłoczona już woda zostaje z powrotem wypuszczona, napędzając turbiny produkujące energię elektryczną. Z pozoru mechanizm wytwarzania energii ze spadku wody, ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 28.08.2012
  Jakie zadania stoją przed Zielonym Funduszem Klimatycznym
  Zielony Fundusz Klimatyczny spełnia istotną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych na świecie. Jednoczenie jest odpowiedzialny za wdrożenie działań i projektów infrastrukturalnych, które mają ograniczyć globalne ocieplenie. Chodzi tu szczególnie o redukcję emisji szkodliwych gazów w krajach rozwijających się. Fundusz – powołany na konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Jakie jest zastosowanie torfu w produkcji energii
  Z racji swoich właściwości energetycznych, torf od dawna używany był jako surowiec opałowy do produkcji ciepła. Jego powstanie wiąże się – podobnie, jak i węgla kamiennego oraz brunatnego – z procesem rozkładu szczątków organizmów roślinnych w skorupie ziemskiej. Jako kopalina o najmłodszym rodowodzie spośród wymienionych wcześniej, torf zawiera w swojej strukturze maksymalnie ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Uniwersalne właściwości gazu ziemnego
  Gaz ziemny jako paliwo kopalne powstałe w wyniku rozkładu szczątków organicznych w skorupie ziemskiej, jest jednym z najważniejszych surowców do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie jego spalanie w procesie produkcji nośników energetycznych cechuje się zdecydowanie mniejszą emisją szkodliwych gazów, niż ma to miejsce w przypadku ropy naftowej czy też węgla kamiennego. ...

  Proces inwestycyjny 26.08.2012
  Dlaczego ropa naftowa rozpala emocje wśród inwestorów
  Ropa naftowa to jeden z najważniejszych surowców kopalnych, który ma zastosowanie w produkcji paliw i nośników energii. Dzięki notowaniom giełdowym i możliwości obrotu na światowych parkietach, ropa cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród inwestorów z sektora paliwowo-energetycznego, ale też wśród funduszy o charakterze spekulacyjnym. Cena baryłki ropy naftowej uzależniona ...

  Proces inwestycyjny 26.08.2012
  Węgiel kamienny jako surowiec o strategicznym znaczeniu
  Węgiel kamienny to kolejne – po ropie naftowej i gazie ziemnym – paliwo kopalne, które powstało w skorupie ziemskiej w wyniku rozkładu szczątków organicznych. Z jednej strony jest doskonałym surowcem energetycznym, który ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Z drugiej zaś jego spalanie charakteryzuje się dużą emisją zanieczyszczeń do atmosfery. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Wykorzystanie prądów morskich do produkcji energii
  Energia prądów morskich i związana z nimi moc, która wynika z przemieszczania się gigantycznych mas wody stanowi doskonałe źródło do produkcji nośników energetycznych. Ten segment - o ogromnym potencjale, przewyższającym możliwości wodnej energetyki śródlądowej – jest jednak wykorzystywany w znikomym stopniu. Główny problem polega tutaj na zastosowaniu odpowiedniej technologii, ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Jaka jest efektywność energetyczna węgla brunatnego
  Węgiel brunatny, podobnie jak i kamienny, jest surowcem kopalnym pochodzenia organicznego, który powstał w wyniku rozkładu szczątków roślinnych w skorupie ziemskiej. Ze względu na swoją strukturę i słabą odporność na warunki atmosferyczne – co podczas transportu może przekładać się na stratę surowca – jest wykorzystywany głównie blisko miejsca wydobycia. Dzięki wysokiej ...