Wszystkie artykuły

  Proces inwestycyjny 10.07.2013
  Czy dystrybutorzy gazu będą mogli handlować bezpośrednio na giełdzie
  Paliwa gazowe powinny być przedmiotem wolnego obrotu na rynku. Tego wymagają przepisy unijne. Obecnie w Polsce na rynku gazu ceny w znacznym stopniu ustalane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Dystrybutorzy gazu wkrótce jednak uzyskają więcej swobody, w tym także w zakresie obrotu paliwami na giełdach towarowych.Uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ...

  Proces inwestycyjny 09.07.2013
  Jak robić biznes na ekologicznym myciu samochodów
  Ekomyjnie to dynamicznie rozwijający się segment ekologicznego biznesu motoryzacyjnego. Są one dobrym pomysłem na działalność nawet dla niezbyt zamożnych przedsiębiorców, bo wystarczy wydać tylko 15 – 20 tys. zł, by uruchomić ekologiczną automyjnię w wersji mobilnej.Od czterech lat na polskim rynku funkcjonuje Międzynarodowa Sieć Ekologicznych Myjni Ręcznych Autobella. Jej wyłącznym ...

  Proces inwestycyjny 09.07.2013
  Dotacje dla samorządu na ekologiczne oświetlenie
  Gmina ma możliwość otrzymania ekopożyczki, dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w części też umarzanej) i specjalnego kredytu z BOŚ, na wymianę oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne. Spłata jest możliwa dzięki oszczędnościom, jakie przynoszą nowoczesne ekourządzenia.W sporządzonej przed kilku laty analizie Ministerstwa Gospodarki ...

  Proces inwestycyjny 05.07.2013
  Sposób na przesył i magazynowanie energii wytwarzanej przez prosumentów
  Magazynowanie energii elektrycznej oraz stabilizacja mocy przesyłowych to jedne z głównych problemów z jakimi zmaga się współczesna energetyka, zwłaszcza oparta na odnawialnych źródłach energii. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tych problemów jest technologia oparta na bateriach litowo-tytanowych. W Polsce stawia na nią spółka Tauron Dystrybucja. Polska spółka zdecydowała się ...

  Procedura administracyjna 05.07.2013
  Rozdział przesyłu od produkcji energii po nowelizacji prawa
  Jednym z kluczowych przepisów nowelizacji Prawa energetycznego jest rozdział działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji energii od biznesu zajmującego się wytwarzaniem i obrotem paliwami gazowymi i energią elektryczną.Zgodnie z polską procedurą legislacyjną na rozpatrzenie przez Senat oraz podpis prezydenta czeka uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo ...

  Proces inwestycyjny 05.07.2013
  Czy polskie firmy energetyczne mogą zyskać na backloadingu
  Ograniczenie backloadingu, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2 w Unii Europejskiej jest korzystne dla polskich firm energetycznych. Korzyści należy jednak spodziewać się tylko w krótkiej perspektywie. Połowę uprawnień do emisji CO2 w 2013 r. polskie firmy otrzymały nieodpłatnie. Ograniczenie handlu spowoduje wzrost ich ceny, a w konsekwencji także wzrost cen energii elektrycznej. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 05.07.2013
  Era OZE w polskiej energetyce nie nastąpi szybko
  Odnawialną energię z rozproszonych źródeł może w Polsce produkować nawet 6 milionów gospodarstw domowych. By jednak stało się to realne, najpierw muszą stać się obowiązującym prawem przepisy przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii.– Mamy w Polsce sześć milionów dachów, jeśli tylko na co trzecim z nich zainstalujemy baterię 3 kV, to osiągniemy moc ...

  Ochrona przyrody 05.07.2013
  PZO N2000 ważny jak plan zagospodarowania przestrzennego
  Ochrona gatunków lub siedlisk na obszarach Natura 2000 musi odbywać się w sposób ciągły, planowy i spójny. Planując inwestycję lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej czy łowieckiej, należy dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty. Dokumentami strategicznymi mającymi zagwarantować odpowiednią ochronę gatunków i siedlisk są m.in. plany zadań ochrony obszaru Natura ...

  Ochrona przyrody 28.06.2013
  Szansa na dotacje na edukację ekologiczną
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela wsparcia na projekty związane z edukowaniem społeczeństwa pod względem zagadnień związanych z ekologią. Dofinansowanie mogą otrzymać parki narodowe oraz inne podmioty prowadzące działalność zgodną z zakresem programu priorytetowego. Warto sprawdzić, jak ubiegać się o taką dotację.Celem programu „Edukacja ekologiczna” ...

  Proces inwestycyjny 26.06.2013
  Ekologiczne podejście do lądowania
  Przyjazne środowisku mogą być także samoloty. A im większe, tym bardziej przyjazne. Sedno sprawy tkwi jednak nie tyle w technologii, co w technice posługiwania się latającymi maszynami. W skrócie: zielone podejście polega na zapewnieniu samolotowi płynnego, nieprzerwanego zniżania, najlepiej już z wysokości przelotowej.– W przypadku ekologicznego lądowania samolot schodzi w dół ...