Wszystkie artykuły

  Dokumentacja medyczna 20.05.2022
  Rejestr danych medycznych - w tym rejestr ciąż gotowy do wprowadzenia
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące rejestru danych medycznych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej czeka na zatwierdzenie. Znajdzie się w nim zapis dotyczący tzw. rejestru ciąż. Celem nowej regulacji jest wprowadzenie określonych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM). W Systemie Informacji Medycznej mają znaleźć się informacje o wynikach grupy krwi, alergiach i ...

  Dokumentacja medyczna 28.04.2022
  Świadczenia zdrowotne dla uchodźcy z Ukrainy bez dokumentów lub nieobjętego specustawą
  Jak zgodnie z prawem udzielać świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają wymaganych dokumentów? Czy obowiązująca specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wystarczającym stopniu reguluje te kwestie? A co w przypadku uchodźcy nie objętego przepisami specustawy? Wyjaśniamy jak w takich przypadkach powinna postąpić placówka medyczna.Prawo ...

  Dokumentacja medyczna 07.04.2022
  Procedura zgłoszenia oraz obowiązki lekarza w zakresie NOP
  Zarządzający placówką medyczną zobowiązany jest do zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Sprawdź, jak wygląda procedura zgłaszania NOP oraz jakie inne obowiązki powstaną w przypadku stwierdzenia niepożądanego objawu chorobowego pozostającego w związku czasowym z wykonanym szczepieniem.Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób ...

  Dokumentacja medyczna 14.02.2022
  Zgoda na zabieg – podpis pacjenta w dokumentacji placówki medycznej
  Niekiedy wymagana jest zgoda pacjenta na zabieg lub udzielenie informacji o stanie zdrowia. Co w przypadku, gdy placówka medyczna prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej? Jak należy złożyć podpis?Od 1 stycznia 2021 r. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. W przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych ...

  Dokumentacja medyczna 14.02.2022
  Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej – czy musi zawierać PESEL
  Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej powinno przede wszystkim pochodzić od pacjenta i zawierać dane osoby, której dokumentacja ma być udostępniona. Czy warunek ten można uznać za spełniony w sytuacji, gdy dokument zawiera jedynie imię i nazwisko upoważnionego, ale brak jest numeru PESEL?Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu, który ją wytworzył, jednak dostęp do ...

  Dokumentacja medyczna 30.11.2017
  Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci
  Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy nowelizujący przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Projektowe zmiany tym razem odnoszą się do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci i jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane rozwiązania przede wszystkim mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości powstałe ...