Jakie wskaźniki stosować do oceny finansowej

Kategoria: Finanse
Data: 15-11-2016 r.

Znamy już wskaźniki ekonomiczno-finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobacz, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy tej ocenie.

Podstawowym założeniem wprowadzenia jednolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności wyników. Zaproponowane wskaźniki ekonomiczne dotyczą zyskowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania przepływami finansowymi i zadłużenia.  

Zasady oceny zyskowności

Ocena zyskowności podmiotu będzie się odbywać na podstawie następujących wskaźników:

 1. wskaźnik zyskowności netto =

wynik netto * 100%

przychody ogółem

Za wartość wskaźnika poniżej 0,0% zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,0% do 3,0 % - 3 pkt, w przedziale powyżej 3,0% do 5,0% - 4 pkt, powyżej 5,0% - 5 pkt.

 1. wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej =

wynik z działalności operacyjnej * 100%

(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne)

Za wartość wskaźnika poniżej 0,0% zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,0% do 4,0 % - 3 pkt, w przedziale powyżej 4,0% do 6,0% - 4 pkt, powyżej 6,0% - 5 pkt.

 1. wskaźnik zyskowności aktywów =

wynik netto * 100%

aktywa razem

Za wartość wskaźnika poniżej 0,0% zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,0% do 3,0 % - 3 pkt, w przedziale powyżej 3,0% do 6,0% - 4 pkt, powyżej 6,0% - 5 pkt.

Zasady oceny płynności finansowej

Do oceny płynności finansowej jednostki posłużą następujące wskaźniki:

 1. wskaźnik bieżącej płynności =

aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe

Za wartość wskaźnika poniżej 0,60 zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,60 do 1,00 - 4 pkt, w przedziale powyżej 1,00 do 1,50 - 8 pkt, w przedziale powyżej 1,50 do 3,00 - 12 pkt, powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł - 10 pkt.

 1. wskaźnik szybkiej płynności =

aktywa obrotowe - zapasy

zobowiązania krótkoterminowe

Za wartość wskaźnika poniżej 0,50 zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,50 do 1,00 - 8 pkt, w przedziale powyżej 1,00 do 2,50 - 13 pkt, powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł - 10 pkt.

Zasady pomiaru efektywności zarządzania przepływami finansowymi

Efektywność zarządzania przepływami finansowymi będzie mierzona następującymi wskaźnikami:

 1. wskaźnik rotacji należności (w dniach) =

przeciętny stan należności krótkoterminowych * liczba dni w okresie (365)

przychody netto ze sprzedaży

Za wartość wskaźnika poniżej 45 dni zostanie przyznana ocena 3 pkt, w przedziale od 45 dni do 60 dni - 2 pkt, w przedziale od 61 dni do 90 dni - 1 pkt, powyżej 90 dni - 0 pkt.

 1. wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) =

przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie (365)

przychody netto ze sprzedaży

Za wartość wskaźnika poniżej 30 dni zostanie przyznana ocena 5 pkt, w przedziale od 30 dni do 60 dni - 8 pkt, w przedziale od 61 dni do 90 dni - 4 pkt, w przedziale od 91 dni do 120 dni - 2 pkt, powyżej 120 dni - 0 pkt.

 1. wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) =

przeciętny stan zapasów * liczba dni w okresie (365)

przychody netto ze sprzedaży

Za wartość wskaźnika poniżej 15 dni zostanie przyznana ocena 4 pkt, w przedziale od 15 dni do 30 dni - 3 pkt, w przedziale od 31 dni do 60 dni - 2 pkt, w przedziale od 61 dni do 120 dni - 1 pkt, powyżej 120 dni - 0 pkt.

Zasady oceny zadłużenia jednostki

Zadłużenie jednostki zostanie ocenione na podstawie następujących wskaźników:

 1. wskaźnik zadłużenia aktywów (%) =

(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy) * 100%

aktywa razem

Za wartość wskaźnika poniżej 30% zostanie przyznana ocena 10 pkt, w przedziale od 30% do 60 % - 8 pkt, w przedziale powyżej 60% do 80% - 3 pkt, powyżej 80% - 0 pkt.

 1. wskaźnik wypłacalności =

zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy

kapitał własny

Za wartość wskaźnika od 0,00 do 0,50 zostanie przyznana ocena 10 pkt, w przedziale od 0,51 do 1,00 - 8 pkt, w przedziale od 1,01 do 2,00 - 6 pkt w przedziale od 2,01 do 4,00 - 4 pkt, powyżej 4,00 oraz poniżej 0,00 - 0 pkt.

 1. wskaźnik obsługi długu =

wynik netto + amortyzacja + odsetki

suma rat kapitałowych danego roku + odsetki

Za wartość wskaźnika poniżej 0,80 zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,80 do 1,00 - 6 pkt, w przedziale powyżej 1,00 do 1,20 - 12 pkt, powyżej 1,20 lub jeżeli suma rat kapitałowych danego roku + odsetki = 0 zł - 15 pkt.

 1. wskaźnik finansowania majątku trwałego =

zobowiązania długoterminowe + kapitał własny

aktywa trwałe

Za wartość wskaźnika poniżej 0,5 lub jeżeli aktywa trwałe = 0 zł zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,50 do 0,75 - 4 pkt, w przedziale powyżej 0,75 do 1,00 - 8 pkt, powyżej 1,00 - 10 pkt.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sporządzą raporty finansowe po raz pierwszy za 2016 rok. A zatem do sporządzenia poszerzonej analizy finansowej sytuacji jednostki i wyliczenia wskaźników określonych rozporządzeniem ministra zdrowia posłużą dane finansowe z tego sprawozdania. Dodatkowo wskaźniki będą także wykorzystane przy sporządzeniu prognozy na kolejne trzy lata, tj. od 2017 do 2019 roku.

W przypadku jednostek, które zakończą rok 2016 ujemnym wynikiem finansowym, raport będzie elementem wyjściowym do przygotowania programu naprawczego SPZOZ (mowa o nim w art. 59 ustawy o działalności leczniczej).

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych 15 września br. na okres 30 dni. Jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zuzanna Świerc, ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39745 )
Array ( [docId] => 39745 )

Array ( [docId] => 39745 )