Jakie wskaźniki stosować do oceny finansowej

Kategoria: Finanse
Data: 15-11-2016 r.

Znamy już wskaźniki ekonomiczno-finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobacz, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy tej ocenie.

Podstawowym założeniem wprowadzenia jednolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności wyników. Zaproponowane wskaźniki ekonomiczne dotyczą zyskowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania przepływami finansowymi i zadłużenia.  

Zasady oceny zyskowności

Ocena zyskowności podmiotu będzie się odbywać na podstawie następujących wskaźników:

 1. wskaźnik zyskowności netto =

przychody ogółem

Za wartość wskaźnika poniżej 0,0% zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,0% do 3,0 % - 3 pkt, w przedziale powyżej 3,0% do 5,0% - 4 pkt, powyżej 5,0% - 5 pkt.

wynik z działalności operacyjnej * 100%

(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne)

 1. wskaźnik zyskowności aktywów =

wynik netto * 100%

Za wartość wskaźnika poniżej 0,0% zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,0% do 3,0 % - 3 pkt, w przedziale powyżej 3,0% do 6,0% - 4 pkt, powyżej 6,0% - 5 pkt.

Zasady oceny płynności finansowej

Do oceny płynności finansowej jednostki posłużą następujące wskaźniki:

aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe

 1. wskaźnik szybkiej płynności =

aktywa obrotowe - zapasy

Za wartość wskaźnika poniżej 0,50 zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,50 do 1,00 - 8 pkt, w przedziale powyżej 1,00 do 2,50 - 13 pkt, powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł - 10 pkt.

Zasady pomiaru efektywności zarządzania przepływami finansowymi

Efektywność zarządzania przepływami finansowymi będzie mierzona następującymi wskaźnikami:

przeciętny stan należności krótkoterminowych * liczba dni w okresie (365)

przychody netto ze sprzedaży

 1. wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) =

przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie (365)

Za wartość wskaźnika poniżej 30 dni zostanie przyznana ocena 5 pkt, w przedziale od 30 dni do 60 dni - 8 pkt, w przedziale od 61 dni do 90 dni - 4 pkt, w przedziale od 91 dni do 120 dni - 2 pkt, powyżej 120 dni - 0 pkt.

 1. wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) =

przychody netto ze sprzedaży

Za wartość wskaźnika poniżej 15 dni zostanie przyznana ocena 4 pkt, w przedziale od 15 dni do 30 dni - 3 pkt, w przedziale od 31 dni do 60 dni - 2 pkt, w przedziale od 61 dni do 120 dni - 1 pkt, powyżej 120 dni - 0 pkt.

Zasady oceny zadłużenia jednostki

 1. wskaźnik zadłużenia aktywów (%) =

(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy) * 100%

Za wartość wskaźnika poniżej 30% zostanie przyznana ocena 10 pkt, w przedziale od 30% do 60 % - 8 pkt, w przedziale powyżej 60% do 80% - 3 pkt, powyżej 80% - 0 pkt.

 1. wskaźnik wypłacalności =

kapitał własny

Za wartość wskaźnika od 0,00 do 0,50 zostanie przyznana ocena 10 pkt, w przedziale od 0,51 do 1,00 - 8 pkt, w przedziale od 1,01 do 2,00 - 6 pkt w przedziale od 2,01 do 4,00 - 4 pkt, powyżej 4,00 oraz poniżej 0,00 - 0 pkt.

wynik netto + amortyzacja + odsetki

suma rat kapitałowych danego roku + odsetki

 1. wskaźnik finansowania majątku trwałego =

zobowiązania długoterminowe + kapitał własny

Za wartość wskaźnika poniżej 0,5 lub jeżeli aktywa trwałe = 0 zł zostanie przyznana ocena 0 pkt, w przedziale od 0,50 do 0,75 - 4 pkt, w przedziale powyżej 0,75 do 1,00 - 8 pkt, powyżej 1,00 - 10 pkt.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sporządzą raporty finansowe po raz pierwszy za 2016 rok. A zatem do sporządzenia poszerzonej analizy finansowej sytuacji jednostki i wyliczenia wskaźników określonych rozporządzeniem ministra zdrowia posłużą dane finansowe z tego sprawozdania. Dodatkowo wskaźniki będą także wykorzystane przy sporządzeniu prognozy na kolejne trzy lata, tj. od 2017 do 2019 roku.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych 15 września br. na okres 30 dni. Jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zuzanna Świerc, ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39745 )
Array ( [docId] => 39745 )

Array ( [docId] => 39745 )